ရန္ကုန္၊ ေအာက္တုိဘာလ (၆) ရက္

        ဟိုတယ္နွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မွဳျဖင့္ World Tourism Day 2018 အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားတြင္ က႑အသီးသီးမွ ပါ ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကသူမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာေပး အပ္ျခင္းအစီအစဥ္ႏွင့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းျမွင့္တင္ေရး ေဆာင္ ရြက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ညွိႏွိဳင္း အစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ကို (၆-၁၀-၂၀၁၈) ရက္ေန့၊ နံနက္ (၀၉း၃၀) နာရီတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Inya Lake Hotel ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးတက္ေရာက္၍ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါအစည္းအေ၀းသို႔ ဟိုတယ္နွင့္ ခရီးသြားလာေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ညီေနာင္အသင္းမ်ားမွ ဥကၠဌနွင့္ အတြင္းေရးမွဴး မ်ား၊ World Tourism Day 2018 တြင္ ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာျပခန္းမ်ား ပါ၀င္ျပသခဲ့သည့္ အဖြဲ႕အစည္း/ ကုမၸဏီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ Digital Markting Committee အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊   ခရီးသြားျမွင့္တင္ေရးနွင့္ ခရီးစဥ္ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ (၆) ခုမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စုစုေပါင္း (၇၀) ဦးခန္႕ ပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့ ၾကပါသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ကမၻာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းေန့-၂၀၁၈ အထိမ္း အမွတ္အခမ္းအနားတြင္ ကုမၸဏီ(၈)ခုမွ နည္း ပညာျပခန္း(၁၄)ခန္း ပါ၀င္ျပသ ခဲ့သည့္အတြက္ ယခုႏွစ္က်င္းပ သည့္ ေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္သည့္ “Tourism and Digital Transformation” ႏွင့္အညီ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို အေထာက္အကူျပဳေနသည့္ နည္းပညာမ်ားျဖင့္ တီထြင္ဖန္တီးမွဳမ်ားကို ျပသႏုိင္ခဲ့သည့္အတြက္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းက႑၏ အသိအမွတ္ျပဳရမည့္ ေအာင္ျမင္မွဳ တစ္ရပ္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျပခန္းမ်ားပါ၀င္ျပသႏိုင္ေရး ပံ့ပိုး ကူညီေပးခဲ့ၾကသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုးကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ ခရီးသြားလုပ္ ငန္း ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ရန္နွင့္ ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ စိန္ေခၚမွဳမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ ဒီဂ်စ္တယ္ နည္းပညာနွင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္မွဳမ်ားကို အသံုးျပဳဖို့ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာျဖင့္ ခရီးသြားျမွင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ Digital Marketing Task Force ကို Digital Marketing Advisory Team, Digital Marketing Committee နဲ့ Digital Marketing Implementation Team အဖြဲ႕(၃) ဖြဲ႕နွင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျပီး လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ဖို့ Digital Marketing Implementation Team ကို ၀န္ႀကီးဌာနနဲ့ ပုဂၢလိကအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ေစ်းကြက္ျမွင့္တင္ေရးအသင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ Target Market အလိုက္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းျမွင့္တင္ေရးမ်ားကို ပိုမို ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါ ေၾကာင္း၊ တရုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ဗီဇာ ေျဖေလ်ာ့မွဳမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ျပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ခရီးသြားျမွွင့္တင္ေရးေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း ၊ Digital Marketing ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ထိေရာက္ စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အကူအညီေပးေန သည့္ နယ္သာလန္အေျခစိုက္ CBI အဖြဲ႕အစည္းကိုလည္းေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း၊ကမၻာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းေန့-၂၀၁၈ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားမွာ က႑အသီးသီးမွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကသူမ်ားအားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ ရွိပါေၾကာင္းနွင့္ Digital Marketing လုပ္ငန္းမ်ား ထိေရာက္စြာအေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္နိုင္ေရး အတြက္ Private ကုမၸဏီမ်ားမွ ပိုမိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဖို့တိုက္တြန္းပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဆက္ လက္၍ ကမၻာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းေန႔-၂၀၁၈အထိမ္းအမွတ္အခမ္း အနားတြင္ ေဆာင္ပုဒ္ဘာသာျပန္ဆိုသူမ်ား အား လည္းေကာင္း၊ ျပခန္းပါ၀င္ျပသေပးခဲ့ေသာ CB Bank အားလည္းေကာင္း၊ အေကာင္းဆံုးပံ့ပိုးေပးခဲ့သည့္ သဂၤဟဟိုတယ္အားလည္းေကာင္း၊ နည္းပညာျပခန္းမ်ားပါ၀င္ျပသခဲ့သည့္ ကုမၸဏီ(၈)ခုအား လည္းေကာင္း ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ား အသီးသီးေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

ထို႕ေနာက္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းျမွင့္တင္ေရး ေဆာင္ရြက္ မည့္အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ညွိႏွိဳင္းအစည္း အေ၀းအား ဆက္လက္က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမွ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ျပီး ေစ်းကြက္အလိုက္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းျမွင့္တင္ေရး လုပ္ငန္း အဖြဲ႕ မ်ားမွ မိမိတို႕လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အလိုက္ ခရီးသြားျမွင့္တင္ေရး ေဆာင္ရြက္ထားမွဳ အေျခအေနမ်ားကို အသီးသီး ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍ Digital Marketing Committee ဥကၠဌမွ ေဆာင္ရြက္ထားရွိမွဳ အေျခအေနမ်ားအားလည္းေကာင္း၊ ခရီးသြားျမွွင့္တင္ေရး အသံုးစရိတ္မ်ား သံုးစြဲႏိုင္ရန္အတြက္ ဘ႑ာေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား ဘ႑ာေရးဌာနမွလည္းေကာင္း အသီးသီးရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးၾကရာ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားမွ ျဖည့္စြက္ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့ၾက ပါသည္။ ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမွ နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကားေျပာၾကားကာ အစည္းအေ၀းကို ေန့လည္ ( ၁၃   း၃၀  )နာရီတြင္ ရုပ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။