+95-67- 406458 [email protected]
Select Page
မေကြးျမသလြန္ဘုရားပြဲေတာ္

မေကြးျမသလြန္ဘုရားပြဲေတာ္

က်ိဳက္ထီးရိုး ဆီမီး၉၀၀၀ဘုရားပြဲ

က်ိဳက္ထီးရိုး ဆီမီး၉၀၀၀ဘုရားပြဲ

မယ္လမုဘုရားပြဲေတာ္

မယ္လမုဘုရားပြဲေတာ္

ေရႊဆံေတာ္(ျပည္)ဘုရားပြဲေတာ္

ေရႊဆံေတာ္(ျပည္)ဘုရားပြဲေတာ္

ဖိုဝင္ေတာင္ဘုရားပြဲေတာ္

ဖိုဝင္ေတာင္ဘုရားပြဲေတာ္

ေရႊစည္းခုံဘုရားပြဲေတာ္

ေရႊစည္းခုံဘုရားပြဲေတာ္

မသိုးသကၤန္းယက္ၿပိဳင္ပြဲ

မသိုးသကၤန္းယက္ၿပိဳင္ပြဲ

မီးပုံးပ်ံပြဲေတာ္

မီးပုံးပ်ံပြဲေတာ္

တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ပြဲေတာ္

တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ပြဲေတာ္

 ေရြြက်င္မီးေမွ်ာပြဲ

ေရြြက်င္မီးေမွ်ာပြဲ

ေကာင္းမႈေတာ္ဘုရားပြဲေတာ္

ေကာင္းမႈေတာ္ဘုရားပြဲေတာ္

ေက်ာက္ဆည္ဆင္ပြဲေတာ္

ေက်ာက္ဆည္ဆင္ပြဲေတာ္

ေက်ာက္ေတာ္ႀကီးဘုရားပြဲေတာ္

ေက်ာက္ေတာ္ႀကီးဘုရားပြဲေတာ္

မီးထြန္းပြဲေတာ္

မီးထြန္းပြဲေတာ္

ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရားပြဲေတာ္

ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရားပြဲေတာ္

 မႏူဟာဘုရားပြဲေတာ္

မႏူဟာဘုရားပြဲေတာ္

ရတနာဂူ နတ္ပြဲေတာ္

ရတနာဂူ နတ္ပြဲေတာ္

ေတာင္ျပဳံးနတ္ပြဲ

ေတာင္ျပဳံးနတ္ပြဲ

ဝါဆိုျခင္းလုံးပြဲေတာ္

ဝါဆိုျခင္းလုံးပြဲေတာ္

ဝါဆို လျပည့္ပြဲေတာ္

ဝါဆို လျပည့္ပြဲေတာ္

ပခုကၠဴ သီဟိုဠ္ရွင္ဘုရား ပြဲေတာ္

ပခုကၠဴ သီဟိုဠ္ရွင္ဘုရား ပြဲေတာ္

ကဆုန္ေညာင္ေရသြန္းပြဲ

ကဆုန္ေညာင္ေရသြန္းပြဲ

ဆလုံပြဲေတာ္

ဆလုံပြဲေတာ္

ေရႊေမာ္ေဓာဘုရားပြဲေတာ္

ေရႊေမာ္ေဓာဘုရားပြဲေတာ္

ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူးေရသဘင္ပြဲေတာ္

ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူးေရသဘင္ပြဲေတာ္

ဟိႏၵဴတမီးလ္လူမ်ိဳးတို႔၏ PanguniUthiramပြဲေတာ္

ဟိႏၵဴတမီးလ္လူမ်ိဳးတို႔၏ PanguniUthiramပြဲေတာ္

အေလာင္းေတာ္ကႆပဘုရားပြဲေတာ္

အေလာင္းေတာ္ကႆပဘုရားပြဲေတာ္

ေရႊတိဂုံဘုရားပြဲေတာ္

ေရႊတိဂုံဘုရားပြဲေတာ္

ေရႊစာရံဘုရားပြဲေတာ္

ေရႊစာရံဘုရားပြဲေတာ္

ကကၠဴဘုရားပြဲ

ကကၠဴဘုရားပြဲ

ေရႊမ်က္မွန္ဘုရားပြဲ

ေရႊမ်က္မွန္ဘုရားပြဲ

ပင္းဒယ ေရႊဥမင္ဘုရားပြဲ

ပင္းဒယ ေရႊဥမင္ဘုရားပြဲ

ဇလြန္ျပည္ေတာ္ျပန္ဘုရားပြဲ

ဇလြန္ျပည္ေတာ္ျပန္ဘုရားပြဲ

ေဘာ္ႀကိဳဘုရားပြဲ

ေဘာ္ႀကိဳဘုရားပြဲ

အင္းေတာ္ႀကီး ေရႊမဥၨဴဘုရားပြဲ

အင္းေတာ္ႀကီး ေရႊမဥၨဴဘုရားပြဲ

ေမာ္တင္စြန္းဘုရားပြဲ

ေမာ္တင္စြန္းဘုရားပြဲ

ေရႊနတ္ေတာင္ဘုရားပြဲ

ေရႊနတ္ေတာင္ဘုရားပြဲ

ရွင္ျပဳပြဲ

ရွင္ျပဳပြဲ

ကိုႀကီးေက်ာ္နတ္ပြဲ

ကိုႀကီးေက်ာ္နတ္ပြဲ

ထမင္းနဲပြဲ

ထမင္းနဲပြဲ

မဟာျမတ္မုနိဘုရားပြဲ

မဟာျမတ္မုနိဘုရားပြဲ

က်ိဳက္ေခါက္ဘုရားပြဲေတာ္

က်ိဳက္ေခါက္ဘုရားပြဲေတာ္

မန္းေရႊစက္ေတာ္ဘုရားပြဲေတာ္

မန္းေရႊစက္ေတာ္ဘုရားပြဲေတာ္

နာဂပြဲေတာ္

နာဂပြဲေတာ္

ကခ်င္မေနာပြဲေတာ္(ကခ်င္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္)

ကခ်င္မေနာပြဲေတာ္(ကခ်င္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္)

အာနႏၵာဘုရားပြဲေတာ္

အာနႏၵာဘုရားပြဲေတာ္