+95-67- 406458 [email protected]
Select Page

ဧည့္၀န္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာသင္တန္းေက်ာင္း

နိဒါန္း

ဧည့္ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာသင္တန္းေက်ာင္းအား (၁.၆.၂၀၁၆) ရက္ေန႔မွစတင္ဖြဲ႕စည္း တည္ေထာင္၍ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ Luxembourg Agency for Development Cooperation ႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တို႔ပူးေပါင္းၿပီး အစား အစာႏွင့္အေဖ်ာ္ယမကာ ဝန္ေဆာင္မႈသင္တန္း၊ အေျခခံ အိပ္ခန္းေဆာင္ထိန္းသိမ္းေရး သင္တန္းႏွင့္ အေျခခံဧည့္ႀကိဳဝန္ေဆာင္မႈသင္တန္း စသည့္သင္တန္း (၃)မ်ိဳးကို အခါအားေလ်ာ္စြာ ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါသည္။

 

သင္တန္းဖြင့္လွစ္ရာတြင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ်က္မ်ား

ဧည့္ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာသင္တန္းကို ေအာက္ပါအတိုင္း ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ပါသည္-
( က )    သင္တန္းေၾကး က်ပ္(၃)ေသာင္း
( ခ )    ပုံစံ (၅၀၀) က်ပ္
( ဂ )    သင္တန္းကာလ (၁)လ
(ဃ)    သင္တန္းေအာင္ျမင္ပါက သင္တန္းဆင္းေအာင္လက္မွတ္ခ်ီးျမႇင့္ပါသည္။

 

သင္တန္းသားအရည္အခ်င္း

သင္တန္းသားအရည္အခ်င္းမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္-
(က)    ပညာအရည္အခ်င္း (အထက္တန္းအဆင့္)
အေျခခံပညာအလယ္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးသူျဖစ္ရမည္။
( ခ )    အသက္(၁၈)ႏွစ္ျပည့္ၿပီး၊ နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ရွိသူမ်ားျဖစ္ရပါမည္။
( ဂ )    က်န္းမာေရးေထာက္ခံခ်က္
(ဃ)    ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး႐ုံး (သို႔) မိမိလုပ္ငန္းရွင္၏ေထာက္ခံစာ
( င )    လိုင္စင္ဓာတ္ပုံ (၄) ပုံ
( စ )    ဟိုတယ္လုပ္ငန္းအားစိတ္ဝင္စားသူျဖစ္ရမည္။

 

 

ဆက္သြယ္ရန္

လိပ္စာ    – အမွတ္ (၄၀-၄၂)၊ ဗိုလ္ဆြန္ပက္လမ္း၊ ကုန္သည္လမ္းႏွင့္ မဟာဗႏၶဳလလမ္းၾကား၊       ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဖုန္း    –    ၀၁-၂၅၁၈၅၅၊ ၀၁-၂၄၀၄၄၃ ။