+95-67- 406458 [email protected]
Select Page

မန္းေရႊစက္ေတာ္ဘုရားပြဲေတာ္

က်င္းပသည့္ရက္        ။   ။     တပို႔တြဲလဆန္း(၅)ရက္မွစတင္

က်င္းပသည့္ေနရာ      ။    ။    ေရႊစက္ေတာ္၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ျမန္မာနိုင္ငံအလယ္ပိုင္း

က်င္းပသည့္ကာလ     ။    ။    (၁၁) ရက္

ဗုဒၶေျခေတာ္ရာကိုဌာပနာထားေသာဘုရားႏွစ္ဆူရွိသည္။ဘုရားႏွစ္ဆူမွာ မန္းေခ်ာင္းနံေဘး တြင္ တည္ရွိၿပီး ျပည္တြင္းခရီးသြားမ်ား ေႏြရာသီပူျပင္းသည့္ကာလတြင္ ဧည့္သည္မ်ား ေရခ်ိဳးၿပီး အပန္း ေျဖအနားယူနိုင္ရန္ ဝါးတဲအေဆာင္မ်ား ကိုလည္းႏွစ္စဥ္ တည္ေဆာက္ ထားပါသည္။