ေနျပည္ေတာ္၊ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၈)ရက္

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၁၀) ရက္ေန႔က ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ Ha Long Cityတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အာဆီယံခရီးသြားလုပ္ငန္းဖိုရမ္ ၂၀၁၉ တြင္ ASEAN Public Toilet Standard Award ဆုကို ေပးအပ္ခဲ့ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မနၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေနျပည္ေတာ္ တိုင္းေဒသႀကီး မ်ားမွဆုတံဆိပ္မ်ားရရွိခဲ့ပါသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသျကီး ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးေကာ္မတီမွ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ထံသို႔ ASEAN Public Toilet Standard Awards ဆုတံဆိပ္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္း အခမ္းအနားကို စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ရံုး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ယေန႔ မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ က်င္းပခဲ့ရာ အခမ္းအနားကို စစ္ကုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာျမင့္ႏုိင္ႏွင့္ တာ၀န္ရိွသူမ်ား၊ စစ္ကုိင္း ေဒသႀကီး ခရီးသြား လုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ၊  စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာဝန္ႀကီး ဦးစိုးဦးႏွင့္ တာ၀န္ရိွသူမ်ား၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (မံုရြာရံုးခြဲ) မွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္သူဦးႏွင့္ တာ၀န္ရိွသူမ်ား၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႔၀င္ ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထား ေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား ၊ စုစုေပါင္း (၁၀၈) ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္သူဦးက ဆုရ႐ွိျခင္း အေၾကာင္းအရင္းမ်ားကို ႐ွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၿပီး ASEAN Public Toilet Standard Awards ဆုတံဆိပ္ကို စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ခရီးသြား လုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီဥကၠဌ၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာဝန္ႀကီး ဦးစိုးဦးမွ လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ခဲ့ရာ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာျမင့္ႏိုင္က လက္ခံရယူခဲ့ပါေၾကာင္း သတင္း ရရိွပါသည္။