၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၀ ရက္

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးအုန္းေမာင္သည္ ယမန္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဗိုလ္ဆြန္ပက္လမ္းတြင္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး ဝန္ႀကီး ဌာနႏွင့္လူဇင္ဘတ္ ႏိုင္ငံ Luxemburg Development အဖြဲ႕အစည္းတို႔ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္၍ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဧည့္ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ေနသည့္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းႏွင့္ ဧည့္ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ သင္တန္းေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္ၿပီး သင္တန္းမ်ားတိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရးအတြက္ စာသင္ခန္းမ်ား ျပင္ဆင္ ေဆာင္႐ြက္ေနမႈအေျခအေနမ်ားကို သြားေရာက္ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။

ယင္းေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးသည္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊အင္းလ်ားလိတ္ဟိုတယ္ တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းျမႇင့္တင္ေရးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ညႇိႏႈိင္း အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ပါသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမွ အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ခရီးသြား လုပ္ငန္းတိုးတက္လာေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္လွ်က္ရွိရာ ကမာၻလွည့္ခရီးသြားမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းသို႔ လြယ္ကူအဆင္ေျပစြာ ဝင္ေရာက္လည္ပတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဗီဇာေျဖေလ်ာ့မႈမ်ားကို ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္အတြင္းေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း ၊ ယခုထပ္မံ၍လည္း အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ခရီးသြားမ်ား အတြက္ လည္းသင့္ေလ်ာ္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားကိုေ႐ြးခ်ယ္၍ ဗီဇာေျဖေလ်ာ့ေပးျခင္းျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတိုးျမႇင့္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုအက်ိဳးျပဳမည့္ ခရီးသြားမ်ား ပိုမိုလာေရာက္ေရးအတြက္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္၍ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိႏိုင္ေရးေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ၊ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ခရီးသြားလုပ္ငန္းတိုးတက္ေရးအတြက္လည္း ႏိုင္ငံအလိုက္ ၊ နယ္ေျမအလိုက္ ခရီးသြားျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းေပးထားၿပီး၊ ခရီးသြား လုပ္ငန္းျမႇင့္တင္ေရး ရံပုံေငြမ်ားလည္းႏိုင္ငံေတာ္မွ ခြင့္ျပဳေပးထားပါေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္ပါ၍ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ား အေနျဖင့္ ခရီးသြားျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ား ကို စနစ္တက်ေအာင္ျမင္ေအာင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္လိုအပ္သကဲ့သို႔ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈမ်ားတြင္လည္း ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ား အတိုင္း သုံးစြဲေဆာင္႐ြက္သြား ရန္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ၊သို႔ျဖစ္ပါ၍ သက္ဆိုင္သည့္ကဏၰမ်ား အလိုက္ ေဆာင္ ႐ြက္ထားရွိမႈႏွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္သြားမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားေပးရန္ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာသည့္ ျမန္မာ-ဂ်ပန္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္း အဖြဲ႕ ၊ ျမန္မာ-ကိုရီးယားခရီးသြားလုပ္ငန္းျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ ၊ျမန္မာ-အာဆီယံခရီးသြား လုပ္ငန္းျမႇင့္တင္ ေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ ၊ျမန္မာ-ဥေရာပခရီးသြားလုပ္ငန္းျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ခရီးသြား လုပ္ငန္းျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ ၊ျပည္တြင္းခရီးစဥ္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရး ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊ Digital Marketing အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕တို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈ အေျခအေနမ်ား ၊ ဆက္လက္ေဆာင္ ႐ြက္သြားမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၾကၿပီး ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးမွ လိုအပ္သည္မ်ား ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ ႐ြက္ေပးခဲ့ပါသည္။

အစည္းအေဝးသို႔ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ားမွ တာဝန္ရွိ သူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီးအစည္းအေဝးကို ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ပါေၾကာင္း သတင္းရရိွပါသည္။