Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar

ကမ္ဘာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းနေ့ (World Tourism Day 2019) အထိမ်းအမှတ် ရောင်စုံဓါတ်ပုံပြိုင်ပွဲဆုရ ဓါတ်ပုံများကြေငြာခြင်း

၁။ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ခရီးစဉ်ဒေသအလှအပများကို ဖော်ထုတ်မြှင့်တင်ရန်ရည်ရွယ်၍ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၂၇)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည့် ကမ္ဘာ့ ခရီးသွားလုပ်ငန်းနေ့ (World Tourism Day 2019) အခမ်းအနားတွင် “ကြိုဆိုပါသည် မြန်မာပြည်” ရောင်စုံဓါတ်ပုံဆုများ ချီးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက် ပြိုင်ပွဲဝင်ဓါတ်ပုံများကိုပေးပို့ရန် ရည်ညွှန်းပါ သတင်းစာ များဖြင့် ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါသည်။ ၂။ ပေးပို့လာသောဓါတ်ပုံပညာရှင်(၁၆၁)ဦး၏ ဓါတ်ပုံ(၁၂၅၇)ပုံကို ဆုရွေးချယ်ရေးကော်မတီမှ စိစစ်ရွေးချယ်ခဲ့ရာ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းရရှိခဲ့ပါသည်- (က) ပထမဆု ရီရီရွှေ (၉/ပသက(နိုင်)၀၅၀၀၃၉)၊ မြသိန်းတန်ဘုရားနေဝင်ချိန်အလှ (ခ) ဒုတိယဆု ဌေးဝင်း(ရမ္မာဝတီ) (၁၁/ရဗန(နိုင်)၀၃၀၂၂၉)၊ ရေပုတ်ကြီးကျေးရွာ ဖန်ခုံကစားနည်း (ဂ) တတိယဆု အာကာထွန်းကျော် (၁၂/လမတ(နိုင်)၀၂၉၃၃၈)၊ ဆလုံမိသားစုငါးဖမ်း ထွက်ပုံ (ဃ) နှစ်သိမ့်ဆု(၁) ဆွေထွန်း(ခ)တီးတီး (၆/ထဝန(နိုင်)၀၈၇၄၃၉)၊ ဘားအံမြို့ ကျောက်က လပ်မိုးရာသီအလှ (င) နှစ်သိမ့်ဆု(၂) စိုင်းသူ(တောင်ကြီး) (၁၃/တကန(နိုင်)၂၄၄၅၂၉)၊ ကယန်းလူမျိုးတို့၏ အပြုံး (စ) နှစ်သိမ့်ဆု(၃) မောင်ရ(ခ)စိုးလွင်(ရွှေဓနု)(၁၃/ပတရ(နိုင်)၀၂၉၈၃၅)၊ ပင်လောင်းဒေသ ပအိုဝ်ရှင်ပြုပွဲ (ဆ) နှစ်သိမ့်ဆု(၄) စိုင်းခမ်းဟိန်း (၁၃/မဆန(နိုင်)၀၀၀၀၈၃)၊ ရွှေတိဂုံဘုရားနောက်ခံနှင့် မီးပန်းအလှ (ဇ) နှစ်သိမ့်ဆု(၅) ကျော်ဇေယျ(Ko Steed) (၉/မရမ(နိုင်)၀၄၀၆၈၅)၊ ရှမ်းလူမျိုးတို့၏ ရိုးရာရှင်ပြုအလှူမင်္ဂလာ (ဈ) နှစ်သိမ့်ဆု(၆) လှမိုးနိုင်(Ko Sat) (၁၂/သဃက(နိုင်)၀၂၃၈၇၁)၊ စကျင်တောင်နှင့် ကိုရင်ငယ် (ည) နှစ်သိမ့်ဆု(၇) နိုင်ထွန်းလတ် (၉/မနတ(နိုင်)၀၀၄၈၁၈)၊ မြန်မာ့ရိုးရာလှည်းယာဉ် ကျော့ဖြင့်အလှူပွဲလှည့်ဟန် (ဋ) နှစ်သိမ့်ဆု(၈) သွယ်သွယ်ထွန်း (၆/ကသန(နိုင်)၀၄၂၄၀၄)၊ မြန်မာ့ရိုးရာဆံရစ်ဝိုင်း လေးများနှင့်ကျေးလက်သဘာဝ (ဌ) နှစ်သိမ့်ဆု(၉) အောင်ကြီးမြင့် (၁၂/သခန(နိုင်)၀၇၁၂၃၀)၊ ဖောင်တော်ဦးဘုရားလှည့် လည်ပူဇော်ပွဲ (ဍ) နှစ်သိမ့်ဆု(၁၀) ကျော်စိုးလတ် (၅/ကလန(နိုင်)၀၃၃၀၃၁)၊ နာဂနှစ်သစ်ကူးပွဲတော်ရိုးရာ အကအဖွဲ့ (ဎ) နှစ်သိမ့်ဆု(၁၁) ဌေးဝင်း (ရမ္မာဝတီ) (၁၁/ရဗန(နိုင်)၀၃၀၂၂၉)၊ မြန်မာ့ယွန်းအလှ (ဏ) နှစ်သိမ့်ဆု(၁၂) မျိုးကိုကိုအောင် (၈/အလန(နိုင်)၁၂၉၅၅၂)၊ ရွှေစက်တော်ဆင်စခန်းမှ ဆင်များ (တ) နှစ်သိမ့်ဆု(၁၃) လှမိုးနိုင်(Ko Sat) (၁၂/သဃက(နိုင်)၀၂၃၈၇၁)၊ ရေပုတ်ကြီးကျေးရွာ မြန်မာ့ရိုးရာ ထမနဲပွဲ (ထ) နှစ်သိမ့်ဆု(၁၄) ဘိုးတော်(အမရပူရ) (၉/အမရ(နိုင်)၀၆၃၂၅၄)၊ မီးပုံးပျံများနှင့် ပုဂံ (ဒ) နှစ်သိမ့်ဆု(၁၅) ဌေးအောင် (၁၂/ဥကတ(နိုင်)၀၁၃၉၂၇)၊ ချင်းရိုးရာနှဲမှုတ်ဟန် ၃။ သို့ပါ၍ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတာဝန်ခံအနေဖြင့် ဆုချီးမြှင့်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် အညီ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ဆုရဓါတ်ပုံပိုင်ရှင်များသို့ အသိပေးဆက်သွယ်ဆောင် ရွက်သွားရန်နှင့် ဆုရဓါတ်ပုံပိုင်ရှင်များသည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး ဖုန်း ၀၁-၂၅၆၈၂၈ နှင့် ၀၁-၂၅၆၅၆၁ သို့ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ပါရန် အသိပေးအကြောင်းကြား ပါသည်။
About the author

Leave a Reply