လွှတ်တော်လေ့လာလည်ပတ်ခွင့် လျှောက်ထားရာတွင် လိုအပ်ချက်များ

 

၁။      ကုမ္ပဏီ၏ Letter Head ဖြင့် လာရောက်လည်ပတ်မည့် နေ့ရက်၊   (၁) စောင် ၊   အချိန် လျှောက်ထားစာနှင့် နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး၊ ဘာသာရေး ကင်းရှင်းကြောင်း

ခံဝန်ကတိ အပါအဝင်တင်ပြစာအား ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးလိပ်မူ၍ Working Day (၁၀) ရက် ကြိုတင်ပြီး ပေးပို့ရပါမည်

၂။      ဧည့်လမ်းညွှန် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်နှင့် သက်တမ်းရှိဧည့်လမ်းညွှန်             (၅) စောင်

လိုင်စင်မိတ္တူ

၃။      ဧည့်သည်၏ အမည်စာရင်း (Passport နံပါတ်နှင့် နိုင်ငံသားအပါအဝင်) မိတ္တူ   (၅) စောင်

၄။      မော်တော်ယာဉ်ဓါတ်ပုံ၊ နံပါတ်၊ အမျိုးအစားနှင့် ယာဉ်မောင်း အမည်                  (၅) စုံ  ( နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်အမှတ်အပါအဝင်)

၆။      ခရီးလှည့်လည်ရေးလုပ်ငန်းလိုင်စင်မိတ္တူ                                                               (၁) စောင်

About the author

Leave a Reply