Month

September 2019
၁။ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ခရီးစဥ္ေဒသအလွအပမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျမႇင့္တင္ရန္ရည္႐ြယ္၍ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၇)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ကမာၻ႔ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေန႔ (World Tourism Day 2019) အခမ္းအနားတြင္ “ႀကိဳဆိုပါသည္ ျမန္မာျပည္” ေရာင္စုံဓါတ္ပုံဆုမ်ား ခ်ီးျမႇင့္ႏိုင္ရန္အတြက္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ဓါတ္ပုံမ်ားကိုေပးပို႔ရန္ ရည္ၫႊန္းပါ သတင္းစာ မ်ားျဖင့္ ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါသည္။ ၂။ ေပးပို႔လာေသာဓါတ္ပုံပညာရွင္(၁၆၁)ဦး၏ ဓါတ္ပုံ(၁၂၅၇)ပုံကို ဆုေ႐ြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီမွ စိစစ္ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ရာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္းရရွိခဲ့ပါသည္- (က) ပထမဆု ရီရီေ႐ႊ (၉/ပသက(ႏိုင္)၀၅၀၀၃၉)၊ ျမသိန္းတန္ဘုရားေနဝင္ခ်ိန္အလွ (ခ) ဒုတိယဆု ေဌးဝင္း(ရမၼာဝတီ) (၁၁/ရဗန(ႏိုင္)၀၃၀၂၂၉)၊ ေရပုတ္ႀကီးေက်း႐ြာ ဖန္ခုံကစားနည္း (ဂ) တတိယဆု အာကာထြန္းေက်ာ္ (၁၂/လမတ(ႏိုင္)၀၂၉၃၃၈)၊ ဆလုံမိသားစုငါးဖမ္း ထြက္ပုံ (ဃ) ႏွစ္သိမ့္ဆု(၁) ေဆြထြန္း(ခ)တီးတီး (၆/ထဝန(ႏိုင္)၀၈၇၄၃၉)၊ ဘားအံၿမိဳ႕ ေက်ာက္က လပ္မိုးရာသီအလွ...
Continue Reading
ရက္စြဲ။ ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ( ၅)ရက္ ၁။ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းျမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ Digital Marketing လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳမည့္ Video ႐ိုက္ကူးထုတ္လုပ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ ၁၅-၈-၂၀၁၉ ရက္ေန႔မွ ၂၉-၈-၂၀၁၉ ရက္ေန႔အထိ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ ေခၚယူခဲ့ရာ ကုမၸဏီ (၃)ခုမွ အဆိုျပဳလႊာမ်ား တင္သြင္းခဲ့ပါသည္။ ၂။ အဆိုပါ ကုမၸဏီမ်ား၏ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ အဆိုျပဳလႊာမ်ားကို ၂၉-၈-၂၀၁၉ ေန႔လည္ (၁:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဝန္ႀကီးဌာန၊ နီလာခန္းတြင္ တင္ဒါေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အဆိုျပဳလႊာ တင္သြင္းသူမ်ား၏ေရွ႕၌ တင္သြင္းထားသည့္ ေဈးႏႈန္းမ်ားကို ဖြင့္ေဖာက္စိစစ္ခဲ့ပါသည္။ ဝန္ႀကီးဌာန ၏ Digital Marketing လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳရန္လိုအပ္လ်က္ရွိေသာ Video ႐ိုက္ကူးျခင္း လုပ္ငန္းအား တင္ဒါေကာ္မတီ၏ ေ႐ြးခ်ယ္မႈ၊...
Continue Reading