Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar

Day

March 24, 2020
လေကြောင်း၊ ရေကြောင်းနှင့် နယ်စပ်ဒေသများမှတစ်ဆင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်လာသူများအတွက် COVID-19ရောဂါနှင့် ပတ်သတ်သော ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သတိပေးအချက်အလက်များ   download here
Continue Reading