Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar

Digital Marketing လုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုရန် ခရီးစဉ်ဒေသများနှင့် ခရီးသွားဆွဲဆောင်မှုများဆိုင်ရာ ဆောင်းပါးများအတွက် ဈေးနှုန်းအဆိုပြုလွှာခေါ်ယူခြင်း

ရက်စွဲ ၊ ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ရက် ၁။ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် Digital Marketing ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုရန် မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်ဒေသများ၏ အချက်အလက်များ၊ သတင်းနှင့်ဆောင်းပါးများကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရေးသားဖြန်ချိ ထုတ်လုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၂။ အထက်ပါလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရန် စိတ်ပါဝင်စားသည့် ကုမ္ပဏီများ၊ လုပ်ငန်းရှင်များ၊ Travel Writer ၊ Journalist နှင့် Blogger များအနေဖြင့် ဈေးနှုန်းအဆိုပြုလွှာများ တင်သွင်းနိုင်ရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါ သည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် – (က) ပေးပို့သူ၏ Introduction Letter နှင့်Quotation ပါရှိရမည်။ (ဆောင်းပါး တစ်ပုဒ်ထက်ပို ပါက ဆောင်းပါး အမည်နှင့်ယှဉ်တွဲ၍ တစ်ပုဒ်ချင်းအလိုက် ဈေးနှုန်းများကို Quotation တွင် ဖော်ပြပေးရန် ဖြစ်ပါသည်။) (ခ) ပေးပို့သူသည် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံနှင့် ယခင်ရေးသားခဲ့ဖူးသော ဆောင်းပါးများရှိပါက ပူးတွဲဖြင့်လည်းကောင်း၊ Link များဖြင့်လည်းကောင်း ပေးပို့ရန်ဖြစ်ပါသည်။ (ဂ) ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရေးသားထားသော ဆောင်းပါးများကိုသာ စိစစ်ရွေးချယ် ဝယ်ယူသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ (ဃ) ပေးပို့သူသည် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရေးသားထားသောဆောင်းပါးများကို ကိုယ်ပိုင် Watermark ထည့်သွင်း၍ PDF Format ဖြင့် ပေးပို့ရန်ဖြစ်ပါသည်။(ဝန်ကြီးဌာနမှ ဝယ်ယူ အသုံးပြုမည့်ဆောင်းပါးများကိုသာ Watermark ဖြုတ်၍ မူရင်းဆောင်းပါးများကို Doc / Docx Format ဖြင့် ပြန်လည် ပေးပို့ရန်ဖြစ်ပါသည်။) (င) အဆိုပါဆောင်းပါးများကို ဝယ်ယူပြီးပါက ဝန်ကြီးဌာနသို့ မူပိုင်ခွင့်(Copyright)ပေးအပ်ရ မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆောင်းပါးပေါ်တွင် ဌာနမှလိုအပ်သော ပြောင်းလဲခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ထပ်မံထည့်သွင်းခြင်းများကို ပေးပို့သူက လက်ခံ၍ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပေးရမည်ဖြစ် ပါသည်။ (စ) ပေးပို့ထားသော ဆောင်းပါးများသည် အခြား ကုမ္ပဏီ ၊ အဖွဲ့အစည်း ၊ Website နှင့် Social Network များတွင် တင်ထားခြင်း၊ ရောင်းချထားခြင်း(လုံးဝ) မရှိသော ဆောင်းပါး များ ဖြစ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဝန်ကြီးဌာနမှ ရွေးချယ်ဝယ်ယူပြီးသော ဆောင်းပါးများအား အခြားသို့ထပ်မံ ပြန်လည် ရောင်းချခြင်းနှင့် လွှဲပြောင်းခြင်းများ မပြုရ။ (ဆ) ဝန်ကြီးဌာနမှ ဝယ်ယူအသုံးပြုမည့် ဆောင်းပါးများ၏ IP right ၊ Copyright များနှင့် ပတ်သက် ၍ အခြားပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်းများမှမကျေနပ်ချက်၊ စွပ်စွဲချက်များရှိလာပါကဌာနမှ လုံးဝ တာဝန်ယူမည် မဟုတ်ဘဲ ပေးပို့သူကတာဝန်ယူ ဖြေရှင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။ (ဇ) Video များ၊ ဆောင်းပါးများတွင် ပါဝင်ရမည့် ဝန်ကြီးဌာနမှ လိုအပ်လျက်ရှိသည့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ခရီးစဉ်ဒေသများနှင့် ခရီးသွားဆွဲဆောင်မှုများ အသေးစိတ်စာရင်းကို https://bit.ly/2L2RmjB   တွင် ဝင်ရောက် download ရယူနိုင်ပါသည်။ ၃။ ဆောင်းပါးများကို media@tourism.gov.mm သို့ ဆက်သွယ်ပေးပို့နိုင်ပါသည်။ Size ကြီးမားသော File များကို Online Uploading Siteများ (ဥပမာ – wetransfer ၊ Google Drive၊ Mediafire၊ Opanload ၊ Zippyshare စသည်) မှတဆင့် Link ပြုလုပ်၍ ပေးပို့နိုင်ပါသည်။ ပေးပို့လာသည့် အဆိုပြုလွှာများကို ဝန်ကြီးဌာနမှ စိစစ်ရွေးချယ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ရွေးချယ်ခြင်းခံရသည့်သူများကိုသာ ဆက်သွယ်၍ လိုအပ် သည့်ကိစ္စရပ်များ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ e-Government Office ၊ ဖုန်းနံပါတ် – ၀၆၇၃-၄၀၆၄၇၆ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း (၀၉:၀၀ နာရီမှ ၁၆:၃၀နာရီအတွင်း) ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန နေပြည်တော် Announcement  PDF:  https://bit.ly/2KtCxHm Appendix  PDF : https://bit.ly/2L2RmjB
About the author

1 Response

Leave a Reply