Myanmar   Myanmar  Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar
Policies_MOHT_Main-Banner_(Desktop)1400x500

酒店和旅游部的六政策

  • 成为国民经济最重要的贡献者;
  • 保护和保留当地人民的自然环境,传统遗产和习俗,以维持缅甸旅游业的发展;
  • 通过旅游业发展,发展人民和私营部门的社会经济;
  • 为了国家利益实施区域和国际合同;
  • 通过发展旅游部门为和平进程作出贡献;
  • 发展可持续和包容性的旅游业。