Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar

COVID-19သက်ရောက်မှုကြောင့်ထိခိုက်မှုရှိနေသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားCOVID-19 Fund မှထုတ်ပေးမည့်ချေးငွေလျှောက်ထားခြင်းကိုOnline မှဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်းအသိပေးခြင်း

၁။      COVID-19 သက်ရောက်မှုကြောင့် ထိခိုက်မှုရှိနေသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားCOVID-19 Fund မှ ထုတ်ပေးမည့် ချေးငွေလျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း အသိပေးကြေညာချက်ကို၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မတ်လ ၂၉ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါကြေညာချက်အရ ချေးငွေလျှောက်ထားလွှာများကို သတ်မှတ်ပုံစံဖြင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မတ်လ ၃၀ ရက်နေ့မှ ဧပြီလ ၉ ရက်နေ့အတွင်း ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ် ကုန်သည်များနှင့်စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းရုံးများတွင် လက်ခံသွားဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါသည်။ ၂။      ယခုအခါတွင်COVID-19 ရောဂါပြန့်ပွားမှု ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအတွက် လျှောက်ထားသူ များ တစ်နေရာတည်းတွင် အများအပြား စုစည်းနေခြင်း မရှိစေရေးအတွက်လည်းကောင်း၊ လျှောက်ထားသူများ မိမိနေအိမ်၊ မိမိရုံးခန်းမှ သက်သာစွာဖြင့် လျှောက်ထားနိုင်စေရေးအတွက် ချေးငွေလျှောက်ထားလွှာများအားOnline မှလည်း လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၃။      ချေးငွေလျှောက်ထားနိုင်ရေးအတွက် https://umfccicovid19loan.mitcloud.comသို့ ဝင်ရောက်၍  Online မှ လျှောက်ထားကြပါရန် သတင်းထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်။  

                  COVID-19 ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့်စီးပွားရေးသက်ရောက်မှုများအပေါ်ကုစားရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ

About the author

Leave a Reply