Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar

Digital Marketing လုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုရန် ခရီးစဉ်ဒေသ၊ ခရီးသွား ဆွဲဆောင်မှုရှိသည့် ဓာတ်ပုံများ ပေးပို့ရောင်းချနိုင်ပါကြောင်း အသိပေး ဖိတ်ခေါ်ခြင်း

ဓာတ်ပုံများနှင့် ပက်သက်၍ ဝန်ကြီးဌာနမှ လိုအပ်လျက်ရှိသည့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ခရီးစဉ် ဒေသများနှင့် ခရီးသွားဆွဲဆောင်မှုများ အသေးစိတ်စာရင်းကို    https://bit.ly/2YQrCin      တွင် download ရယူနိုင်ပါသည်။
About the author

Leave a Reply