Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar

By

admin
၁။ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ခရီးစဥ္ေဒသႏွင့္ ခရီးသြားျမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ စာအုပ္၊ စာတမ္း၊ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားကို ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝရန္အတြက္ လုပ္ငန္းအပ္ႏွံေဆာင္႐ြက္မည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ စိတ္ပါဝင္စားသည့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ ကုမၸဏီမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ Expression of Interest – EOI တင္သြင္းႏိုင္ရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။ ၂။ Expression of Interest-EOI Form မ်ားအား ေအာက္ပါအတိုင္းထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္- (က) EOI Form စတင္ထုတ္ယူႏိုင္သည့္ရက္ – ၁၅-၇-၂၀၁၉ ရက္(တနလၤာေန႔) (ခ ) EOI Form တင္သြင္း ရမည့္ေနရာ – ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီး သြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ႐ုံးအမွတ္(၃၃)၊ ေနျပည္ေတာ္၌ ႐ုံးခ်ိန္ နံနက္(၉:၃၀) နာရီမွ ညေန (၄:၃၀) နာရီအတြင္း (ဂ )...
Continue Reading
Nay Pyi Taw, June (20) In midJune, a group of 9 Malaysian visitors drove through Myanmar, in their own cars and motor cycles, from the Myawawady Gateway on theThailand border to Tamu Gateway on the Indian border. The group travelled with the approval of the Ministry of Hotels and Tourism and the tour programme was...
Continue Reading
Nay Pyi Taw, June (14) International Visitors continue to arrive through theInternational Gateways and Border gates around Myanmar. Their main purpose of visit is to take the opportunity to see Myanmar with all its natural scenery, traditional customs and culture of ethnic groups, as well as enjoy the food and the friendly people. From the...
Continue Reading
Nay Pyi Taw ,12th June 2019 Visitors coming to Myanmar in their own vehicles, thought small at this point, continues to grow in popularity. “It is a wonderful way for visitors to see and experience all that Myanmar has to offer, said a spokesperson for the Ministry of Hotels and Tourism, with the convenience of...
Continue Reading
Nay Pyi Taw ,11th June 2019 Visitors coming to Myanmar in their own vehicles, thought small at this point, continues to grow in popularity. “It is a wonderful way for visitors to see and experience all that Myanmar has to offer, said a spokesperson for the Ministry of Hotels and Tourism, with the convenience of...
Continue Reading
Nay Pyi Taw, 18th June Ministry of Hotels and Tourism is arranging and performing for the convenience of arrival and departure in visiting to Myanmar of the International visitors. Besides, it is also performing for visitors to be able to visit not only by air and water transport but also from border gateways. Thus, International...
Continue Reading
Nay Pyi Taw, 20th June Ministry of Hotels and Tourism is arranging and performing for the convenience of arrival and departure in visiting to Myanmar of the International visitors. Besides, it is also performing for visitors to be able to visit not only by air and water transport but also from border gateways. Thus, International...
Continue Reading
The ancient Archaeological Site, Bagan, becomes Myanmar’s second entry on the World Heritage List.  The UNESCO World Heritage Committee inscribed the site on the list during its 43rd session, held in Baku of Azerbaijan on Saturday.  Bagan includes more than 3,500 surviving stupas, temples, monasteries, fortifications and other monuments, according to the official inventory of...
Continue Reading
Nay Pyi Taw, 28th June 2019 Most of the attention on international arrivals to Myanmar is centered around the International Airports at Yangon, Mandalay and Nay Pyi Taw. However, there are large numbers arrive at our border gates which deserve attention. For instance, at the Tachileik Entrance Gateway, in Shan State, from the 1st January...
Continue Reading
Nay Pyi Taw, 28thJune 2019 Recently, 90 Trainees where honoured at the Closing Ceremony of the 5th Training Course of the Hotel Service TrainingCourse in Magway. The training consisting of three sections and was conducted by the Ministry of Hotels and Tourism and managed by the Director of Hotels and Tourism Magway Branch Office. The...
Continue Reading
1 2 3 4 5 7