ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များအတွက် ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့် (Visa Exemption) နှင့် ဆိုက်ရောက်ဗီဇာ (ကမ္ဘာလှည့်) Visa on Arrival (Tourist) စမ်းသပ်ခွင့်ပြုမှုအား (၁) နှစ်ထပ်တိုး ဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်

နေပြည်တော်၊ သြဂုတ် (၁၆) ရက်

ဂျပန်နှင့်တောင်ကိုးရီးယားနိုင်ငံသားများ၊ တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဟောင်ကောင်နှင့်မကာအို အထူးအုပ်ချုပ် ရေးဒေသမှ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များအတွက်(Tourist Visa) ကို ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့် (Visa Exemption) ဖြင့်လည်းကောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံသားခရီးသည်များအနက် လေကြောင်းဖြင့်လာရောက်သည့် ခရီးသည်များ အတွက် ကမ္ဘာလှည့်ဗီဇာ (Tourist Visa) ကို ဆိုက်ရောက်ဗီဇာ (Visa on Arrival) ဖြင့်လည်းကောင်း ၁-၁၀-၂၀၁၈ ရက်နေ့မှ ၃၀.၉.၂၀၁၉ ရက်နေ့အထိ စမ်းသပ်ကာလ(၁)နှစ််  သတ်မှတ်၍ ဝင်ရောက်ခွင့် ပြုခဲ့ပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံသားခရီးသည်များအနက် လေကြောင်းဖြင့်လာရောက်သည့် ခရီးသည်များကို ဆိုက်ရောက်ဗီဇာ(ကမ္ဘာလှည့်) Visa on Arrival (Tourist) ဖြင့် ၁-၁၂-၂၀၁၈ ရက်နေ့မှစ၍ စမ်းသပ်ကာလ (၁) နှစ် သတ်မှတ်၍ ခွင့်ပြုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။

အဆိုပါ ဂျပန်နှင့်တောင်ကိုးရီးယားနိုင်ငံသားများ၊ တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဟောင်ကောင်နှင့်မကာအို အထူးအုပ်ချုပ်ရေးဒေသမှ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များအတွက် (Tourist Visa) ကို ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်၊ လေကြောင်းဖြင့် လာရောက်သည့်တရုတ်နိုင်ငံသားခရီးသည်များအတွက် ကမ္ဘာလှည့်ဗီဇာ (Tourist Visa) ကို ဆိုက်ရောက်ဗီဇာ (Visa on Arrival) ဖြင့် ခွင့်ပြုထားမှုအား ၁-၁၀-၂၀၁၉ ရက်နေ့မှ ၃၀.၉.၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ နှင့် လေကြောင်းဖြင့် လာရောက်သည့် အိန္ဒိယနိုင်ငံသားခရီးသည်များကို ဆိုက်ရောက်ဗီဇာ (ကမ္ဘာလှည့်) Visa on Arrival (Tourist) ဖြင့် ၁-၁၂-၂၀၁၉ ရက်နေ့မှ ၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ စမ်းသပ်ကာလ(၁)နှစ်စီ ထပ်မံသက်တမ်းတိုးခွင့်ပြုသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။

About the author

Leave a Reply