Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar

မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားမြှင့်တင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော Digital Marketing လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ Influencer Marketing လုပ်ငန်းအတွက် ဒုတိယအကြိမ် Expression of Interest (EOI ) ခေါ်ယူခြင်း

၁။   ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် COVID-19 ကာလအလွန်တွင် ပြည်တွင်း ၊ ဒေသတွင်းနှင့်  နိုင်ငံတကာခရီးသွားလုပ်ငန်းများ ပြန်လည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေးအတွက် မြန်မာ နိုင်ငံရှိခရီးစဉ်ဒေသနှင့် ခရီးသွားဆွဲဆောင်မှုဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများကို Website များ၊   Online Channel များမှတဆင့် Digital Marketing နည်းလမ်းများဖြင့် မြှင့်တင်ကြော်ငြာပေးလျက်ရှိပါသည်။   ၂။       ထိုသို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပိုမိုထိရောက်မှုရှိစေရန်အတွက်၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ် ၊ ခရီးသွား လုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ အသုံးစရိတ်များခေါင်းစဉ် ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် Influencer Marketing လုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး စိတ်ပါဝင်စားသည့်ပြည်တွင်း/ ပြည်ပရှိInfluencer ၊ Blogger ၊ Vlo­gger ၊ Digital Marketing Agency များ၊ ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် (EOI) အဆိုပြုလွှာ တင်သွင်းနိုင်ပါကြောင်း ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။ ၃။      အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန်...
Read More

ခရီးသွားမြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ Mobile Application(Androidနှင့်iOS) အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ခရီးမြှင့်တင်စရိတ် (Digital Marketing) အသုံးစရိတ်များအတွက် ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်Mobile Application (Androidနှင့်iOS) အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် လုပ်ငန်းအပ်နှံဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါ၍ စိတ်ပါဝင်စား သည့် ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် သတ်မှတ်စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းနိုင်ရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။ ၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် သတ်မှတ်ချက်များမှာအောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်- (က) တင်ဒါပုံစံစတင်ရယူနိုင်သည့်ရက် – ၁၆-၁၁-၂၀၂၀ရက်နေ့ (တနင်္လာနေ့) (ခ ) တင်ဒါပုံစံရယူနိုင်သည့်နေရာ – ခရီးသွားမြှင့်တင်ရေးဌာနခွဲ(Digital Marketing) တွင်လည်းကောင်း၊ https://bit.ly/34Vr643 တွင်လည်းကောင်း၊ အောက်ပါ QR ကို Scan ဖတ်၍လည်းကောင်း ရယူနိုင်ပါသည်။ (ဂ) တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်နေရာ – ခရီးသွားမြှင့်တင်ရေးဌာနခွဲ (Digital Marketing)၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၃၃)၊ နေပြည်တော်။ (ရုံးချိန်အတွင်း) (ဃ) တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ကြေးနှင့်ပေးသွင်းရမည့်နေရာ...
Read More

မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားမြှင့်တင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော Digital Marketing လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ Influencer Marketing လုပ်ငန်းအတွက် Expression of Interest (EOI ) ခေါ်ယူခြင်း

၁။ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် COVID-19 ကာလအလွန်တွင် ပြည်တွင်း၊ ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာခရီးသွားလုပ်ငန်းများ ပြန်လည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံရှိခရီးစဉ်ဒေသနှင့် ခရီးသွားဆွဲဆောင်မှုဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများကို Website များ၊ Online Channel များမှတဆင့် Digital Marketing နည်းလမ်းများဖြင့် မြှင့်တင်ကြော်ငြာပေးလျက် ရှိပါသည်။ ၂။ ထိုသို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပိုမိုထိရောက်မှုရှိစေရန်အတွက်၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ် ၊ ခရီးသွား လုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ အသုံးစရိတ်များခေါင်းစဉ် ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် Influencer Marketing လုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး စိတ်ပါဝင်စားသည့် ပြည်တွင်း/ ပြည်ပရှိ Influencer ၊ Blogger ၊ Vlogger ၊ Digital Marketing Agency များ၊ ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် (EOI) အဆိုပြုလွှာတင်သွင်းနိုင်ပါကြောင်း ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။ (က) EOI Form ရယူနိုင်သည့်နေရာ ...
Read More

Hotel Guest List Management System အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်း စျေးနှုန်းအဆိုပြုလွှာခေါ်ယူခြင်း

၁။ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ လိုင်စင်ရယူ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ဟိုတယ်၊ တည်းခိုရိပ်သာများ၏ ဧည့်စာရင်းပေးပို့သည့်ကိစ္စရပ်များ လွယ်ကူလျင်မြန်စေရန် ရည်ရွယ်၍ Hotel Guest List Management System အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းကို လုပ်ငန်းအပ်နှံ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါ၍ စိတ်ပါဝင်စားသည့် ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် တင်ဒါစျေးနှုန်းအဆိုပြုလွှာများလာရောက်တင် သွင်းနိုင်ပါသည်။ ၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် သတ်မှတ်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်- (က) တင်ဒါပုံစံစတင်ရယူနိုင်သည့်ရက် – ၂၈-၁၀-၂၀၂၀ ရက် (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) (ခ) တင်ဒါပုံစံရယူနိုင်သည့်နေရာ – e-Government ဌာနခွဲတွင်လည်းကောင်း၊ https://bit.ly/3ksEKB0 တွင်လည်းကောင်း ပူးတွဲပါ QR ကို Scan ဖတ်၍လည်းကောင်း ရယူနိုင်ပါသည်။ (ဂ) တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်နေရာ – e-Government ဌာနခွဲ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ရုံးအမှတ်(၃၃)၊ နေပြည်တော် (ရုံးချိန်အတွင်း) (ဃ) တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ကြေးနှင့်ပေးသွင်းရမည့်နေရာ –...
Read More

အာရှနိုင်ငံ(၁၅) နိုင်ငံ၏ ပြည်ဝင်ခွင့်ဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များ

အာရှနိုင်ငံ(၁၅) နိုင်ငံ၏ ပြည်ဝင်ခွင့်ဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို https://bit.ly/3ke0JvD Linkတွင် Download ရယူနိုင်ပါသည်။
Read More

Tourism National Guidelines for COVID-19 Safe Services (Beta Version-VI)

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန Tourism National Guidelines for COVID-19 Safe Services (Beta Version-VI) အား အောက်ဖော်ပြပါ Link တွင် Download ရယူနိုင်ပါသည်။ Download Link-  https://bit.ly/33NaFGp (Myanmar Version) https://bit.ly/3lChuk9 (English Version)
Read More

ပညာသင်ဆုလျှောက်ထားနိုင်ကြောင်းအကြောင်းကြားခြင်းကိစ္စ

ကိုးရီးယားနိုင်ငံတွင် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ပညာသင်နှစ်တွင် သင်ကြားမည့် KDI School of Public Policy and Management, One Year Master’s Programs  ပညာသင်ဆုများသို့ ဤ၀န်ကြီးဌာနမှ အရည်အချင်း ပြည့်မီသူ ၀န်ထမ်းများအနေဖြင့် http://apply.kdischool.ac.kr/ http://admissions.kdischool.ac.kr/ Website တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု လျှောက်ထားနိုင်ပါကြောင်း အကြောင်းကြားလာပါသဖြင့် ဟိုတယ် နှင့် ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ စိတ်ပါဝင်စားသူဝန်ထမ်းများသည် မိမိတို့၏ ဌာနအကြီးအကဲ ထံ တင်ပြ၍ ဝင်ရောက်လျှောက်ထားနိုင်ရေးအတွက် သိရှိနိုင်ပါရန် ဖော်ပြ အပ်ပါသည်။
Read More