Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar

ကမ္ဘာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းနေ့ (World Tourism Day) အထိမ်းအမှတ် ကျင်းပသော Myanmar Innovative Tourism Startup Competition (MITSC) လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

နေပြည်တော်၊ ဇွန် ၂၀ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ကမ္ဘာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းနေ့ (World Tourism Day) အထိမ်းအမှတ်ကျင်းပသော Myanmar Innovative Tourism Startup Competition (MITSC) လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း ၁။      ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ၏ အနာဂါတ်စိန်ခေါ်မှုအသစ်များကိုဖြေရှင်းနိုင်ရန်နှင့်...
Read More

အာဆီယံခရီးသွားလုပ်ငန်း ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ မှတ်ပုံတင်စနစ်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

နေပြည်တော်၊ ဇွန်လ (၃) ရက် အာဆီယံဘုံသင်ရိုးညွှန်းတမ်းများ (Common ASEAN Tourism Curriculum-CATC)၊  Assessor Manual၊ Trainee Manual Trainer Guide၊ Qualification Level အလိုက် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအတွက် ကျွမ်းကျင်မှုစံနှုန်းများ၊...
Read More

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနအတွက် ရုံးသုံးစာရေးကိရိယာပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

နေပြည်တော်၊ မေလ ၃၀ ရက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းလိုသူများသည် လျှောက်လွှာပုံစံအား အောက်ဖော်ပြပါ link တွင် ဝင်ရောက်၍  download ရယူနိုင်ပါသည်- https://bit.ly/3t3foQu              
Read More

ရုံးသုံးစက်ကိရိယာပစ္စည်းများနှင့် ရုံးသုံးပရိဘောဂပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

နေပြည်တော်၊ မေလ ၂၇  ရက်   အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ တင်သွင်းလိုသူများသည် လျှောက်လွှာပုံစံအား Scan ဖတ်၍ ရယူနိုင်ပါသည်-    
Read More
1 2 3 10