Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar

ခရီးသွားအကြံပြုချက် (၁၄)

မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဆိုက်ကပ်မည့် အပျော်စီးသင်္ဘောများတွင် (COVID-19 ) စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်များအား သိရှိလိုက်နာပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ကြရန် အကြံပြုခြင်း နေပြည်တော်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၈) ရက် ၁။ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားကဏ္ဍ ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ခရီးသွားများဘေးကင်းလုံခြုံအဆင်ပြေစွာ အပန်းဖြေ အနားယူနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ထား ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ၂။ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနသည် (၂၄-၂-၂၀၂၀) ရက်နေ့၌ ကျင်းပပြုလုပ်သော အပျော်စီးသင်္ဘောလာရောက်လည်ပတ်စဉ် (COVID-19) ရောဂါ စောင့်ကြပ် ကြည့်ရှုခြင်းလုပ်ငန်းများ အားဖြည့်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်ကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး၌ လည်းကောင်း၊ (၂၅-၂-၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ် ခဲ့သော ဝန်ကြီးဌာနများ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆက်သွယ်ရေး ကော်မတီ၏ ပဉ္စမအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင်လည်းကောင်း၊ ညှိနှိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်များအရ မြန်မာ နိုင်ငံသို့ ဆိုက်ကပ်မည့် ကမ္ဘာလှည့်အပျော်စီးသင်္ဘောများတွင် (COVID-19) ရောဂါစောင့်ကြပ် ကြည့်ရှုခြင်းလုပ်ငန်း အသေးစိတ်ဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်၊ သက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနများမှ ညှိနှိုင်း ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါရန်ကိစ္စများနှင့် ကုမ္ပဏီများမှ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် အချက်အလက်များကို ပြည်သူ့ ကျန်းမာရေးဉီးစီးဌာနက (၂၆-၂-၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံ သို့ ဆိုက်ကပ်မည့် အပျော်စီး သင်္ဘောများတွင် (COVID-19 ) စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်း လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ် များအား အောက် ဖော်ပြပါအတိုင်း ထုတ်ပြန် ထားပါသည်- (က) အပျော်စီးသင်္ဘောများ မဆိုက်ကပ်မှီ အနည်းဆုံး (၁၄) ရက်ကြိုတင်၍ ဗဟိုကူးစက် ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးဌာန၊ လူဝင်မှုဆိုင်ရာ ဆိပ်ကမ်းကျန်းမာရေးဌာနခွဲသို့ သက်ဆိုင်ရာ သင်္ဘောကုမ္ပဏီများမှ ကြိုတင်အကြောင်းကြား၍ လုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ အား ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပါရန်၊ (ခ ) လာရောက်မည့်ခရီးစဉ်၊ ခရီးသည်စာရင်း၊ သင်္ဘောဝန်ထမ်းများစာရင်း အထူးသဖြင့် လွန်ခဲ့သော(၁၄) ရက်အတွင်း သင်္ဘောပေါ်သို့ တက်ရောက်ခဲ့သူများစာရင်းနှင့်သင်္ဘော စတင်ထွက်ခွာလာသည့် ဆိပ်ကမ်းအပါအဝင် ခရီးစဉ်တစ်လျှောက် ဝင်ရောက်ခဲ့သော ဆိပ်ကမ်းစာရင်းများ (အတိအကျ) အား လူဝင်မှုဆိုင်ရာဆိပ်ကမ်းကျန်းမာရေးဌာနခွဲ သို့ (၁၄) ရက် ကြိုတင်ညှိနှိုင်းပေးပို့ရန်၊ (ဂ ) Quarantine clearance အတွက် လိုအပ်သော သင်္ဘောနှင့်သက်ဆိုင်သည့် Martine Declaration of Health အပါအဝင် အခြားလိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းအပြည့်အစုံ (ပူးတွဲ) နှင့် Health Declaration Cards များအား သက်ဆိုင်ရာသင်္ဘောကုမ္ပဏီများမှ လူဝင်မှုဆိုင်ရာ ဆိပ်ကမ်းကျန်းမာရေးဌာနခွဲသို့ (၄၈) နာရီ ကြိုတင်ညှိနှိုင်းပေးပို့ပါရန်၊ (ဃ) သင်္ဘောမဆိုက်ကပ်မီ (၁၄) ရက်အတွင်း ကူးစက်ရောဂါ သံသယလူနာ၊ အထူးသဖြင့် COVID-19 သံသယရောဂါလက္ခဏာများဖြစ်သော ဖျားခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ အသက် ရှုကြပ်ခြင်း အစရှိသည့် ရောဂါလက္ခဏာများ ခံစားရနေရသော ခရီးသည် (သို့မဟုတ်) သင်္ဘောဝန်ထမ်းတစ်ဦးဦးတွေ့ရှိပါက သင်္ဘောမာလိန်မှူးမှ လူဝင်မှုဆိုင်ရာ ဆိပ်ကမ်း ကျန်းမာရေးဌာနခွဲသို့ မဖြစ်မနေချက်ချင်း အကြောင်းကြား သတင်းပေးပို့ပါရန်၊ (အကြောင်းကြားရန် ပျက်ကွက်ပါက သင်္ဘောမာလိန်မှူးနှင့် သက်ဆိုင်ရာ သင်္ဘော ကုမ္ပဏီများအား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးပြဌာန်းချက် (၂၀၀၅) နှင့် ကူးစက် ရောဂါကာကွယ်နှိမ်နှင်းရေးဥပဒေ)တို့နှင့်အညီ အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်၊ (င ) မြန်မာနိုင်ငံတွင် လည်ပတ်မည့်ခရီးသည်များ တစ်ဦးချင်းဆီ သွားရောက်မည့် နေရာများ နှင့် တည်းခိုမည့် ဟိုတယ်များစာရင်း (အတိအကျ) အား သက်ဆိုင်ရာ သင်္ဘောကုမ္ပဏီ များမှ စာရင်းပြုစုညှိနှိုင်းပေးပို့ပါရန်၊ (စ ) သင်္ဘောဆိုက်ကပ်ပါက လူဝင်မှုဆိုင်ရာဆိပ်ကမ်းကျန်းမာရေးဌာနခွဲမှ သတ်မှတ်ချက်များ ကိုက်ညီမှုရှိ/မရှိစစ်ဆေးခြင်းအား ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည့်အပြင် ခရီးသည်နှင့်သင်္ဘော ဝန်ထမ်းတစ်ဦးချင်းအား အဖျားရောဂါအပါအဝင် COVID-19 သံသယရောဂါလက္ခဏာ များ ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးပြီး၍ Yellow Flag ချြခင်းလုပ်ငန်းစဉ် ပြီးပြတ်မှသာ အခြားအဖွဲ့ အစည်းများမှ လိုအပ်သော စစ်ဆေးမှုများအား ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ခရီးသည် များအား ဆိပ်ကမ်း ဆင်းခွင့်ပေးရေးအတွက် ညှိနှိုင်းမှုများ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါရန်။ (ဆ) အကယ်၍ ခရီးသည်နှင့်သေင်္ဘာဝန်ထမ်း တစ်ဉီးဉီးတွင် COVID-19 သံသယရောဂါ လက္ခဏာများစစ်ဆေးတွေ့ရှိပြီး case definition နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိပါက ပြည်သူ့ ကျန်းမာရေးဉီးစီးဌာနသို့ ချက်ချင်းသတင်းပို့၍ သံသယလူနာအဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး ဝေဘာဂီဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်၍ သီးသန့် ထားရှိပြီး ကုသမှုများနှင့် ဓါတ်ခွဲနမူနာရယူမှု များ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဓါတ်ခွဲအဖြေမရမှီကာလအတွင်း သေင်္ဘာတစ်စီးလုံး နှင့်ပါရှိသော ဝန်ထမ်းများ၊ ခရီးသည်များအား သီလဝါဆိပ်ကမ်းရှိ သီးသန့်နေရာတွင် ကျောက်ချရပ်နားစေပြီး Quarantine ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဓါတ်ခွဲအဖြေ Positive ဖြစ်ပါက သေင်္ဘာတစ်စီးလုံးနှင့်ပါရှိသော ဝန်ထမ်းများ၊ ခရီးသည်များအား (၁၄) ရက် တိတိ Quarantine ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါကိစ္စများနှင့် Disinfection အထွေထွေကုန်ကျစရိတ်များအား သက်ဆိုင်ရာသင်္ဘောကုမ္ပဏီများနှင့် ခရီးသွား ကုမ္ပဏီများမှ ကျခံဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်၊ (ဇ ) လည်ပတ်နေစဉ်ကာလအတွင်း COVID-19 သံသယရောဂါလက္ခဏာများ တွေ့ရှိပါက ဗဟိုကူးစက်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးဌာန ၊ Public Health Emergency Operation Center (ဖုန်းနံပါတ် -၀၆၇-၃၄၂၀၂၆၈) သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဉီးစီးဌာနများသို့ မဖြစ်မနေ ချက်ချင်းသတင်းပို့ဆောင်ရွက်ပါရန်၊ ၃။ သို့ဖြစ်ပါ၍ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဆိုက်ကပ်မည့် အပျော်စီးသင်္ဘောများတွင် (COVID-19) ရောဂါနှင့် ပတ်သက်၍ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်များကို သိရှိပြီး ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အသင်းအဖွဲ့များနှင့် ခရီးသွားကုမ္ပဏီများ၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နေသူများမှ လိုက်နာပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်ကြရန်နှင့် အပျော်စီး သင်္ဘောခရီးစဉ်များ ကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သော ခရီးသွားကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်လည်း ဖော်ပြပါ အချက်များကို ခရီးစဉ်တွင် လိုက်ပါလာမည့်ခရီးသည်များနှင့် သင်္ဘောဝန်ထမ်းများအားလုံးသိရှိနိုင်ရေး ကြိုတင် အသိပေးဆောင်ရွက်နိုင်ပါရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။
About the author

Leave a Reply