Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar

ခရီးသွားအကြံပြုချက် (၁/၂၀၂၂)

နိုင်ငံတကာပုံမှန်လေကြောင်းခရီးစဉ်များ (Commercial Flight) ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်မည့် ခရီးသွားများအတွက် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ (၁-၅-၂၀၂၂) နေပြည်တော် ၁။      ခရီးသွားများတွင် အောက်ပါစာရွက်စာတမ်း/ အထောက်အထားများ ရှိရမည်- (က) ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက အသိအမှတ်ပြုထားသည့် အောက်ပါကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကာကွယ်ဆေးများအနက် တစ်မျိုးမျိုးကို မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဆိုက်ရောက်သည့် နေ့ရက်မတိုင်မီ လွန်ခဲ့သော (၁၄) ရက်ကျော်က အကြိမ်ပြည့် ထိုးနှံပြီးကြောင်း သက်သေခံလက်မှတ်- – CoronaVac (Sinovac Biotech Ltd.); – AstraZeneca or Covishield (AstraZeneca & University of Oxford/SK Bioscience (Korea)/Siam BioScience/ Serum Institute of India (SII)); – Pfizer-BioNTech COVID-l9 Vaccine or Comirnaty (Pfizer Inc., & BioNTech); – Janssen or Johnson & Johnson (Janssen Pharmaceuticals Companies of Johnson & Johnson); – Moderna (ModernaTX, Inc.,); – Sinopharm or COVILO or BIBP-CorV (Beijing Institute of Biological Products Co., Ltd); – Sputnik V (Gam-COVID-Vac) (Gamaleya National Research Centre of Epidemiology and Microbiology); – Sputnik Light (Gamaleya National Research Centre of Epidemiology and Microbiology) – Covaxin by Bharat Biotech; and – Myancopharm by Ministry of Industry, Myanmar. – Nuvaxovid (NVX-CoV2373) vaccine, Novavax Co., Ltd [အသက် (၁၂) နှစ်အောက် ကလေးများအနေဖြင့် ကာကွယ်ဆေးအကြိမ်ပြည့် ထိုးနှံထားသည့် မိဘ (သို့မဟုတ်) အုပ်ထိန်းသူနှင့်အတူ ခရီးသွားခြင်းဖြစ်ပါက ဤသတ်မှတ်ချက်မှ ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုသည်။ သက်သေခံလက်မှတ်တွင် ကာကွယ်ဆေးအမည်၊ ထိုးနှံသည့် နိုင်ငံနှင့် ရက်စွဲများကို ခရီးသွား၏ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပါ အချက်အလက်များနှင့်အတူ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ဖြစ်စေ၊ မြန်မာဘာသာဖြင့်ဖြစ်စေ၊ နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့်ဖြစ်စေ ရှင်းလင်းတိကျစွာ ဖော်ပြရမည်။] (ခ) မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဆိုက်ရောက်သည့်အချိန်မတိုင်မီ အများဆုံး (၇၂) နာရီအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကင်းရှင်းကြောင်း RT-PCR နည်းဖြင့် စစ်ဆေးထုတ်ပေးထားသည့် ဓာတ်ခွဲအဖြေ [ အသက် (၆) နှစ်အောက် ကလေးများကို ဤသတ်မှတ်ချက်မှ ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုသည်။ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကင်းရှင်းကြောင်း RT-PCR နည်းဖြင့် စစ်ဆေးထုတ်ပေးထားသည့် ဓာတ်ခွဲအဖြေနှင့် စစ်ဆေးသည့်နေ့ရက်ကို ခရီးသွား၏ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပါ အချက်အလက်များနှင့်အတူ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရှင်းလင်းတိကျစွာ ဖော်ပြရမည်။] (ဂ) နိုင်ငံခြားသားခရီးသွားများအတွက် မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းထံမှ ကိုဗစ်-၁၉ ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးအာမခံ ဝယ်ယူထားကြောင်း အထောက်အထား။ [အသေးစိတ်ကို မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း website: Myanma Insurance (mminsurance.gov.mm) တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။ နိုင်ငံခြားသားသံတမန်များ၊ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများမှ နိုင်ငံခြားသားဝန်ထမ်းများနှင့် မိသားစုဝင်များသည် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံမှ ဝယ်ယူထားသော ကျန်းမာရေးအာမခံအား တင်ပြရမည်။] ၂။ ခရီးသွားများအနေဖြင့် စာပိုဒ် (၁) တွင် ဖော်ပြထားသည့် စာရွက်စာတမ်း/ အထောက်အထား အသီးသီး၏ မိတ္တူတစ်စုံစီကို မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်မည့် လေယာဉ်ပေါ်သို့ တက်ရောက်ရန် စာရင်းသွင်းစဉ် လေကြောင်းလိုင်းဝန်ထမ်းများကိုလည်းကောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဆိုက်ရောက်ချိန်တွင် သက်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ရှိ ကျန်းမာရေးအရာရှိများကိုလည်းကောင်း ပြသရမည်။ ၃။ ခရီးသွားများအနေဖြင့် ကျန်းမာရေးကြေညာချက် (Health Declaration Form) ကို မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဆိုက်ရောက်ချိန်တွင် သက်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ရှိ ကျန်းမာရေးအရာရှိများထံသို့ တင်ပြရမည်။ [ကျန်းမာရေးကြေညာချက်တွင် မည်သည့်အချက်အလက်ကိုမဆို မှန်ကန်စွာဖြည့်စွက်ခြင်းမရှိပါက ဥပဒေအရ အရေးယူဆောင်ရွက်ပါမည်။] ၄။ ခရီးသွားများအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဆိုက်ရောက်ချိန်တွင် သက်ဆိုင်ရာလေဆိပ် ကျန်းမာရေးအရာရှိများက ဆောင်ရွက်သော ကိုယ်အပူချိန်တိုင်းတာခြင်းနှင့် လိုအပ်သော ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်းတို့ကို ခံယူရမည်။ ၅။ ခရီးသွားများအနေဖြင့် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် လေဆိပ်တာဝန်ရှိသူများမှ သတ်မှတ် ထားသော နေရာတွင် COVID-19 Antigen Rapid Diagnostic Test (RDT) နည်းဖြင့် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါစစ်ဆေးခြင်းကို ခံယူရမည်ဖြစ်ပြီး ကုန်ကျစရိတ်အဖြစ် ခရီးသည်တစ်ဦးလျှင် မြန်မာကျပ် (၁၅၀၀၀) မိမိအစီအစဉ်ဖြင့် ကျခံရမည်။ ၆။ ကိုဗစ်-၁၉ RDT ဓာတ်ခွဲအဖြေတွင် ရောဂါပိုးမတွေ့ရှိပါက ခရီးသွားများအနေဖြင့် မိမိတို့ ခရီးစဉ်အတိုင်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ [ပုံမှန်အားဖြင့် ဓာတ်ခွဲအဖြေကို နှာခေါင်းတို့ဖတ်ရယူပြီး (၁) နာရီအတွင်း ကျန်းမာရေးဌာနက ခရီးသည်အား ထုတ်ပြန်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။] ၇။ လေဆိပ်၌ RDT နည်းဖြင့် ကိုဗစ်-၁၉  ရောဂါစစ်ဆေးရာတွင် ရောဂါပိုးမတွေ့ရှိရသော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် နေထိုင်စဉ်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါလက္ခဏများ ပေါ်ပေါက်လာပါက ခရီးသွားများအနေဖြင့် မိမိတို့ရောက်ရှိရာဒေသရှိ ကျန်းမာရေးဌာနသို့ သတင်းပေးပို့ရမည်။ ၈။ RDT နည်းဖြင့် စစ်ဆေးစဉ်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါရှိကြောင်း တွေ့ရှိလျှင် (သို့မဟုတ်) ခရီးသွားများတွင် ကိုယ်အပူချိန်မြှင့်တက်ခြင်းအပါအဝင် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါလက္ခဏများ တွေ့ရှိလျှင် ၎င်းတို့ကို ကျန်းမာရေးအစီအမံများနှင့်အညီ ချက်ချင်းသီးခြားထားရှိမည်ဖြစ်ပြီး ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက သတ်မှတ်ထားသည့် ဆေးရုံ (သို့မဟုတ်) ကုသရေးစင်တာ (သို့မဟုတ်) ဟိုတယ်သို့ လွှဲပြောင်းပို့ဆောင်၍ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ကုသရေးလုပ်ငန်း လမ်းညွှန်များအတိုင်း ကုသမှုခံယူရမည်။ ၉။ ခရီးသွားများအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြန်လည်ထွက်ခွာခြင်းမပြုမီ ၎င်းတို့သွားရောက်မည့် (သို့မဟုတ်) ခရီးတစ်ထောက်ရပ်နားမည့် နိုင်ငံများ၏လိုအပ်ချက်အရ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်လိုပါက ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက အသိအမှတ်ပြုထားသည့် ဓာတ်ခွဲခန်းများတွင် မိမိစရိတ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ ၁၀။ အပိုဒ် ၁ (က) နှင့် (ခ) တို့တွင် ဖော်ပြထားသည့် စာရွက်စာတမ်း/ အထောက်အထား များကို မတင်ပြနိုင်သည့် ခရီးသွားများအနေဖြင့် ကယ်ဆယ်ရေးလေယာဉ်ခရီးစဉ် Relief Flight ဖြင့်သာ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားသော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဝင်/ ထွက် ဂိတ်များနှင့် နယ်စပ်ဝင်/ထွက်ဂိတ်များမှ ဝင်ရောက်လာမည့် ခရီးသွားများအတွက် အသွားအလာကန့်သတ်ခြင်း ညွှန်ကြားချက်ဖြစ်သည့် ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေး အကြိမ်ပြည့်ထိုးနှံထားသူများအား အသွားအလာကန့်သတ်ခြင်း (၃) ရက်နှင့် ကာကွယ်ဆေးအကြိမ်ပြည့် မထိုးနှံထားသူများအား အသွားအလာကန့်သတ်ခြင်း (၅) ရက် နေထိုင်ရမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါကာလအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးခြင်းအား ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၁၁။ ခရီးသည်များအနေဖြင့် လေဆိပ်အာဏာပိုင်နှင့် သက်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်များကို တိကျစွာ လိုက်နာရမည်ဖြစ်ပြီး လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်ပါက ဥပဒေ အရ အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်။ ၁၂။ နိုင်ငံတကာခရီးသွားများအား မြန်မာနိုင်ငံတွင် ခရီးတစ်ထောက်ရပ်နားခြင်းကို ခွင့်မပြုပါ။ ၁၃။ မြန်မာနိုင်ငံသို့ နိုင်ငံတော်အဆင့် လေယာဉ်ခရီးစဉ် (State Flight) များ (သို့မဟုတ်) သီးသန့်လေယာဉ်ခရီးစဉ်များဖြင့် လာရောက်သော နိုင်ငံတော်အဆင့် ဧည့်သည်တော်များ (သို့မဟုတ်) နိုင်ငံခြားကိုယ်စားလှယ်တော်များအနေဖြင့် ဆိုက်ရောက်မည့် နေ့ရက်မတိုင်မီ အလုပ်လုပ်ရက် အနည်းဆုံး (၅) ရက် ကြိုတင်၍ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး ဗဟိုကော်မတီ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ထံသို့ တင်ပြ၍ အထက်ပါသတ်မှတ်ချက်များမှ ကင်းလွတ်ခွင့်တောင်းခံနိုင်သည်။ ၁၄။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ခရီးတစ်ထောက်ရပ်နားရန် လိုအပ်သည့် နိုင်ငံခြားလေယာဉ်အမှုထမ်း များအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ နောက်တစ်ကြိမ်လေယာဉ်ခရီးစဉ်မတိုင်မီအထိ သတ်မှတ်ထားသည့် ဟိုတယ်များတွင် သက်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးအစီအမံများနှင့်အညီ သီးခြားနေထိုင်ရမည်။ ၁၅။ ခရီးသွားများအနေဖြင့် မိမိတို့၏ ဗီဇာလိုအပ်ချက်/ ကင်းလွတ်ခွင့်များနှင့် အခြားဗီဇာဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန website (https://evisa.moip.gov.mm) တွင် ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ ၁၆။ ခရီးသွားများအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှ ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၁၇။ ဤသတ်မှတ်ချက်များသည် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။ ၁၈။ ဤသတ်မှတ်ချက်များသည် ၁-၅-၂၀၂၂ ရက်နေ့၊ မြန်မာစံတော်ချိန် ၀၀:၀၀ နာရီမှ စတင်သက်ဝင်မည်ဖြစ်ပြီး “နိုင်ငံတကာလေကြောင်းခရီးစဉ်များဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်မည့် ခရီးသွားများအတွက် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ (၇-၄-၂၀၂၂)” ကို အစားထိုးမည်ဖြစ်ပါသည်။ Source From: Ministry of Health

Leave a Reply