Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar

ခရီးသွားအကြံပြုချက် (၂၇) ပြည်ပနိုင်ငံများမှ နိုင်ငံခြားသားများ မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ရာတွင် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ရမည့် ကိစ္စရပ်များကို သိရှိလိုက်နာ ဆောင်ရွက်ကြရန် အကြံပြုခြင်း

နေပြည်တော်၊ ဇူလိုင်လ (၂၁) ရက် ၁။      ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားကဏ္ဍ ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်စေရေးနှင့် ခရီးသွားများဘေးကင်းလုံခြုံအဆင်ပြေစွာ အပန်းဖြေအနားယူ နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ထား ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ၂။       ယခုအခါ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး အမျိုးသားအဆင့်ဗဟိုကော်မတီ၏ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရ နိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ပြည်တွင်းရှိ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများနှင့် ဌာနဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ရေးအတွက် အရေးတကြီး လာရောက်ရန်ရှိသည့် ပြည်ပနိုင်ငံများမှ နိုင်ငံခြားသားများအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းများ စောလျင်စွာ ဆောင်ရွက် နိုင်ရန်အတွက် Fast Track နည်းလမ်းဖြင့် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံမှ လေယာဉ် ပေါ်သို့မရောက်မီ(၃၆)နာရီအတွင်း စစ်ဆေးထားသော Laboratory Evidence of Absence of COVID-19 Infection (Real-Time RT-PCR Nasal Swab Result) ပါရှိစေရန်၊ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိချိန်တွင် သတ်မှတ်ထားသော Facility Quarantine ၌နေထိုင်၍ နောက်(၁) ရက်တွင် နှာခေါင်းတို့ဖက် (Nasal Swab)ယူ စစ်ဆေးခံယူစေရန်နှင့် စစ်ဆေးပြီးနောက် (၅)ရက် အကြာတွင် ဒုတိယအကြိမ် နှာခေါင်းတို့ဖက် (Nasal Swab)ယူ ထပ်မံစစ်ဆေးခံစေရန်၊ စစ်ဆေးချက် အရ PCR Result Negative ဖြစ်မှသာ လုပ်ငန်းခွင်သို့ ဝင်ရောက်စေရန်နှင့် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု ကုန်ကျ စရိတ်အား သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်မှသာ ကျခံစေရန် လမ်းညွှန်ထားရှိပါသည်။ ၃။      သို့ဖြစ်ပါ၍ ပြည်ပနိုင်ငံများမှ ပြည်တွင်းရှိ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ဌာနဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများအတွက် ဝင်ရောက်လာမည့် နိုင်ငံခြားသား များနှင့် ပုံမှန်ဝင်ရောက်မည့် နိုင်ငံခြားသားများအနေဖြင့် အပိုဒ် (၂)ပါ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက် ရမည့် ကိစ္စရပ်များကို သိရှိလိုက်နာဆောင်ရွက်ကြပါရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။