Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar

ခရီးသွားအကြံပြုချက် (၂၉) COVID-19 ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအတွက် လူ (၃၀) ဉီး ဖြစ်စေ၊ (၃၀) ဉီးထက်ပို၍ ဖြစ်စေ စုဝေးခြင်း မပြုရန် အကြံပြုခြင်း

 

နေပြည်တော်၊ ဩဂုတ်လ (၁၈) ရက်

၁။      ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားကဏ္ဍ ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်စေရေးနှင့် ခရီးသွားများဘေးကင်းလုံခြုံအဆင်ပြေစွာ အပန်းဖြေအနားယူ နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ထား ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

၂။       ယခုအခါ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနသည် လတ်တလော အသက်ရှုလမ်းကြောင်း ဆိုင်ရာ ရောဂါ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ COVID-19 ရောဂါ၏ လက်ရှိဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေအရ (၁၆-၈-၂၀၂၀) ရက်နေ့မှစ၍ အောက်ဖော်ပြပါ ကိစ္စရပ်များမှအပ လူ (၃၀) ဉီးဖြစ်စေ၊ လူ (၃၀) ဉီးထက်ပို၍ဖြစ်စေ စုဝေးခြင်း မပြုရန် ထုတ်ပြန်ထားရှိပါသည်-

          (က)    အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် လုပ်ငန်းခွင်သို့ သွားရောက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်မှ ပြန်ခြင်း၊

          (ခ )       ကုမ္ပဏီ၊စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် လုပ်ငန်းခွင်သို့ သွားရောက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်မှ ပြန်ခြင်း၊

          (ဂ )    ခွင့်ပြုချက်ရရှိထားသော စေျး၊ ကုန်တိုက်များတွင် စေျးရောင်း စေျးဝယ်ပြုလုပ်ခြင်း၊

          (ဃ)    ခွင့်ပြုချက်ရရှိထားသော ကုန်စည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

          (င )    တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

          (စ )    ခွင့်ပြုချက်နှင့်အညီ COVID-19 ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

          (ဆ)    အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် အရေးပေါ်ကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

          (ဇ )    ကျန်းမာရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းသို့ သွားရောက်ခြင်း၊

          (စျ )    နာရေးကိစ္စဆောင်ရွက်ခြင်း၊

၃။      သို့ပါ၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ခရီးစဉ်ဒေသများသို့ သွားလာလည်ပတ်လျက်ရှိသော ခရီးသွားပြည်သူများ ၎င်းတို့ကို ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသော ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသူများနှင့် ဆက်စပ်လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နေသူများအနေဖြင့် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားသည့် အပိုဒ် (၂) ပိုဒ်ပါ ညွှန်ကြားချက်များကို သိရှိလိုက်နာ ဆောင်ရွက်ကြပါရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။