Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar

ခရီးသွားအကြံပြုချက် (၇/၂၀၂၂)

နယ်စပ်ဝင်ထွက်ဂိတ်များမှတစ်ဆင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဝင်ရေက်မည့် ခရီးသွားများအတွက် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ (၁၅-၆-၂၀၂၂)     နေပြည်တော်၊ ဇွန်လ ၁၆ ရက်       Source From: Ministry of Health, Myanmar Facebook Page

Leave a Reply