Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar

ပညာသင်ဆုလျှောက်ထားနိုင်ကြောင်းအကြောင်းကြားခြင်းကိစ္စ

ကိုးရီးယားနိုင်ငံတွင် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ပညာသင်နှစ်တွင် သင်ကြားမည့် KDI School of Public Policy and Management, One Year Master’s Programs  ပညာသင်ဆုများသို့ ဤ၀န်ကြီးဌာနမှ အရည်အချင်း ပြည့်မီသူ ၀န်ထမ်းများအနေဖြင့် http://apply.kdischool.ac.kr/ http://admissions.kdischool.ac.kr/ Website တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု လျှောက်ထားနိုင်ပါကြောင်း အကြောင်းကြားလာပါသဖြင့် ဟိုတယ် နှင့် ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ စိတ်ပါဝင်စားသူဝန်ထမ်းများသည် မိမိတို့၏ ဌာနအကြီးအကဲ ထံ တင်ပြ၍ ဝင်ရောက်လျှောက်ထားနိုင်ရေးအတွက် သိရှိနိုင်ပါရန် ဖော်ပြ အပ်ပါသည်။
About the author