Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar

ပညာသင်ဆုလျှောက်ထားနိုင်ကြောင်းအကြောင်းခြင်း

ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ်အတွက် မဟာဘွဲ့နှင့် ပါရဂူဘွဲ့များအတွက် ဘွဲ့လွန်ဘာသာရပ်များသင်ကြားရန် EFS(Graduate Scholarship Program for Excellent Foreign Students), Thammasat University, Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT) ပညာသင်ဆုများသို့ ဤ၀န်ကြီးဌာနမှ အရည်အချင်းပြည့်မီသူ ၀န်ထမ်းများ အနေဖြင့် http://www.sitt.tu.ac.th Website သို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု လျှောက် ထားနိုင်ပါကြောင်း အကြောင်းကြားလာပါသဖြင့် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ စိတ်ပါ ဝင်စားသူ ဝန်ထမ်းများ သည်မိမိတို့၏ဌာနအကြီးအကဲထံတင်ပြ၍ ဝင်ရောက်လျှောက်ထားနိုင်ရေးအတွက် သိရှိနိုင်ပါရန် ဖော်ပြ အပ်ပါသည်။

   
About the author

Leave a Reply