Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar

မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားမြှင့်တင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော Digital Marketing လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ Influencer Marketing လုပ်ငန်းအတွက် Expression of Interest (EOI ) ခေါ်ယူခြင်း

၁။ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် COVID-19 ကာလအလွန်တွင် ပြည်တွင်း၊ ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာခရီးသွားလုပ်ငန်းများ ပြန်လည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံရှိခရီးစဉ်ဒေသနှင့် ခရီးသွားဆွဲဆောင်မှုဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများကို Website များ၊ Online Channel များမှတဆင့် Digital Marketing နည်းလမ်းများဖြင့် မြှင့်တင်ကြော်ငြာပေးလျက် ရှိပါသည်။ ၂။ ထိုသို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပိုမိုထိရောက်မှုရှိစေရန်အတွက်၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ် ၊ ခရီးသွား လုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ အသုံးစရိတ်များခေါင်းစဉ် ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် Influencer Marketing လုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး စိတ်ပါဝင်စားသည့် ပြည်တွင်း/ ပြည်ပရှိ Influencer ၊ Blogger ၊ Vlogger ၊ Digital Marketing Agency များ၊ ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် (EOI) အဆိုပြုလွှာတင်သွင်းနိုင်ပါကြောင်း ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။ (က) EOI Form ရယူနိုင်သည့်နေရာ          ဤနေရာ တွင်လည်းကောင်း ၊ အောက်ပါ QR Code ကို Scan ဖတ်၍လည်းကောင်း ရယူနိုင်ပါသည်။ (ခ) ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ                            ခရီးမြှင့်တင်ရေးဌာနခွဲ(Digital Marketing) ၊ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ရုံးအမှတ်(၃၃) ၊ နေပြည်တော်။ (ဂ) ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်                       ၀၆၇- ၄၀၆၄၇၆ (ဃ) ပေးပို့ရမည့် Email                               info@tourism.gov.mm , media@tourism.gov.mm                                                                                                               တင်ဒါကော်မတီ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန
About the author