မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြည်ပဧည့်သည်လာရောက်မှုစာရင်း

အကြောင်းအရာ  ၂၀၁၈ မတ်လထိ ၂၀၁၉ မတ်လထိ တိုးတက်မှု ရာခိုင်နှုန်း
​လေကြောင်းဖြင့်လာရောက်သူများ ၃၇၇၂၉၇ ၄၆၆၄၆၁ ၈၉၁၆၄ (+) ၂၄%
အပျော်စီးသင်္ဘောဖြင့်ဝင်ရောက်သူများ ၄၇၆၁ ၄၀၄၇ -၇၁၄ (+) ၁၅%
နယ်စပ်ဝင်ပေါက်မှအတွင်းပိုင်းထိလာရောက်သူများ ၁၅၄၁၇ ၃၇၆၂၅ ၂၂၂၀၈ (+) ၁၄၄%
ဗီဇာဖြင့်လာရောက်သူ​ပေါင်း ၃၉၇၄၇၅ ၅၀၈၁၃၃ ၁၁၀၆၅၈ (+) ၂၈%
နယ်စပ်တွင်ဝင်ရောက်သူများ ၅၃၀၉၇၈ ၆၂၈၄၈၂ ၉၇၅၀၄ (+) ၁၈%
စုစုပေါင်း ၉၂၈၄၅၃ ၁၁၃၆၆၁၅ ၂၀၈၁၆၂ (+) ၂၂%

မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြည်ပဧည့်သည်လာရောက်မှုစာရင်း

နိုင်ငံသား ၂၀၁၈ မတ်လထိ ၂၀၁၉ မတ်လထိ ခြားနားမှု ရာခိုင်နှုန်း
အမေရိကန်နိုင်ငံ ၂၀၇၁၀ ၂၁၀၀၀ ၂၉၀ ၁%
ကနေဒါနိုင်ငံ ၄၀၅၃ ၃၇၆၆ -၂၈၇ -၇%
အခြားအမေရိကနိုင်ငံများ ၃၉၁၆ ၃၃၈၈ -၅၂၈ -၁၃%
ပြင်သစ်နိုင်ငံ ၁၈၁၇၀ ၁၇၄၉၄ -၆၇၆ -၄%
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ ၁၃၅၆၁ ၁၁၅၃၁ -၂၀၃၀ -၁၅%
ဂျာမနီနိုင်ငံ ၁၁၅၇၅ ၁၀၉၈၉ -၅၈၆ -၅%
အီတလီနိုင်ငံ ၅၅၈၅ ၆၈၆၃ ၁၂၇၈ ၂၃%
ဆွစ်ဇလန်နိုင်ငံ ၃၈၀၀ ၃၃၃၁ -၄၆၉ -၁၂%
နယ်သာလန်နိုင်ငံ ၃၀၀၉ ၃၀၁၈ ၀%
ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ ၂၀၂၄ ၁၈၆၃ -၁၆၁ -၈%
သြစတီးယားနိုင်ငံ ၁၃၁၄ ၁၅၃၇ ၂၂၃ ၁၇%
စပိန်နိုင်ငံ ၂၄၅၉ ၂၅၁၃ ၅၄ ၂%
အခြားသောနိုင်ငံများ ၆၄၁၄ ၅၆၉၂ -၇၂၂ -၁၁%
ရှရှားနိုင်ငံ ၂၁၃၂ ၁၉၀၁ -၂၃၁ -၁၁%
အခြားသောနိုင်ငံများ ၄၉၀၄ ၄၉၁၁ ၀%
အာဖရိကတိုက် ၁၀၅၁ ၁၁၆၀ ၁၀၉ ၁၀%
ကမ္ဘာ့အရှေ့အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံများ ၁၈၀၄ ၁၉၈၉ ၁၈၅ ၁၀%
တရုတ်နိုင်ငံ ၆၈၉၇၆ ၁၅၉၁၅၃ ၉၀၁၇၇ ၁၃၁%
ထိုင်းနိုင်ငံ ၈၆၃၆၇ ၇၇၁၃၂ -၉၂၃၅ -၁၁%
ကိုရီးယားနိုင်ငံ ၁၉၈၅၄ ၃၇၆၄၈ ၁၇၇၉၄ ၉၀%
ဂျပန်နိုင်ငံ ၂၈၃၂၉ ၃၄၃၀၈ ၅၉၇၉ ၂၁%
စင်ကာပူနိုင်ငံ ၁၄၆၆၆ ၁၄၃၄၁ -၃၂၅ -၂%
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ၁၄၃၂၈ ၁၃၄၇၆ -၈၅၂ -၆%
အိန္ဒိယနိုင်ငံ ၁၀၈၄၁ ၁၂၀၈၆ ၁၂၄၅ ၁၁%
မလေးရှားနိုင်ငံ ၁၃၈၁၉ ၁၁၆၁၈ -၂၂၀၁ -၁၆%
ထိုင်ဝမ် ၁၀၁၃၉ ၁၀၉၄၉ ၈၁၀ ၈%
ဟောင်ကောင် ၅၇ ၉၂၂၇ ၉၁၇၀  
မကာအို ၇၅၂ ၇၅၀  
ဖီလစ်ပိုင်နိုင်ငံ ၄၄၇၆ ၄၅၀၁ ၂၅ ၁%
အခြားသောနိုင်ငံများ ၉၃၂၂ ၁၁၁၇၁ ၁၈၇၉ ၂၀%
သြစတြေးလျနိုင်ငံ ၈၆၂၂ ၇၆၉၂ -၉၃၀ -၁၁%
နယူးဇီလန်နိုင်ငံ ၁၁၆၃ ၁၀၈၆ -၇၇ -၇%
အခြားသောနိုင်ငံများ ၃၃ ၄၇ ၁၄ ၄၂%
စုစုပေါင်း ၃၉၇၄၇၅ ၅၀၈၁၃၃ ၁၁၀၆၅၈ ၂၈%