အလုပ်သမားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနမှပေးပို့သောစာရင်းများအရ

အကြောင်းအရာ  ၂၀၁၈ ဧပြီလထိ ၂၀၁၉ ဧပြီလထိ တိုးတက်မှု ရာခိုင်နှုန်း
​လေကြောင်းဖြင့်လာရောက်သူများ ၄၇၁၁၁၅ ၅၉၅၁၀၉ ၁၂၃၉၉၄ (+)၂၆%
အပျော်စီးသင်္ဘောဖြင့်ဝင်ရောက်သူများ ၆၇၉၀ ၅၈၃၁ -၉၅၉ (-)၁၄%
နယ်စပ်ဝင်ပေါက်မှအတွင်းပိုင်းထိလာရောက်သူများ ၁၈၈၈၇ ၄၇၀၈၉ ၂၈၁၉၈ (+)၁၄၉%
ဗီဇာဖြင့်လာရောက်သူ​ပေါင်း ၄၉၆၇၉၂ ၆၄၈၀၂၅ ၁၅၁၂၃၃ (+)၃၀%
နယ်စပ်တွင်ဝင်ရောက်သူများ ၇၂၉၀၆၄ ၈၅၄၃၇၉ ၁၂၅၃၁၅ (+)၁၇%
စုစုပေါင်း ၁၂၂၅၈၅၆ ၁၅၀၂၄၀၄ ၂၇၆၅၄၈ (+)၂၃%

မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြည်ပဧည့်သည်လာရောက်မှုစာရင်း

နိုင်ငံသား  ၂၀၁၈ ဧပြီလထိ  ၂၀၁၉ ဧပြီလထိ ခြားနားမှု ရာခိုင်နှုန်း
အမေရိကန်နိုင်ငံ ၂၆၁၃၂ ၂၆၅၉၅ ၄၆၃ ၂%
ကနေဒါနိုင်ငံ ၅၀၄၇ ၄၇၇၄ -၂၇၃ -၅%
အခြားအမေရိကနိုင်ငံများ ၄၆၈၅ ၄၃၁၆ -၃၆၉ -၈%
ပြင်သစ်နိုင်ငံ ၂၀၆၁၃ ၂၀၀၄၅ -၅၆၈ -၃%
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ ၁၆၂၂၄ ၁၄၂၁၀ -၂၀၁၄ -၁၂%
ဂျာမနီနိုင်ငံ ၁၂၉၂၆ ၁၂၆၇၅ -၂၅၁ -၂%
အီတလီနိုင်ငံ ၆၃၃၃ ၈၀၅၆ ၁၇၂၃ ၂၇%
ဆွစ်ဇလန်နိုင်ငံ ၄၃၀၆ ၃၉၂၂ -၃၈၄ -၉%
နယ်သာလန်နိုင်ငံ ၃၆၉၅ ၃၆၂၁ -၇၄ -၂%
ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ ၂၃၆၁ ၂၁၈၈ -၁၇၃ -၇%
သြစတီးယားနိုင်ငံ ၁၅၁၅ ၁၇၁၄ ၁၉၉ ၁၃%
စပိန်နိုင်ငံ ၂၉၃၆ ၃၃၆၅ ၄၂၉ -၈%
အခြားသောနိုင်ငံများ ၇၅၄၄ ၆၉၄၀ -၆၀၄ -၁၀%
ရှရှားနိုင်ငံ ၂၄၃၉ ၂၁၉၉ -၂၄၀ ၁%
အခြားသောနိုင်ငံများ ၅၇၀၆ ၅၇၇၁ ၆၅ ၁%
အာဖရိကတိုက် ၁၄၈၉ ၁၅၁၀ ၂၁ ၉%
ကမ္ဘာ့အရှေ့အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံများ ၂၀၉၆ ၂၂၈၉ ၁၉၃  
တရုတ်နိုင်ငံ ၉၀၄၆၈ ၂၁၂၄၁၉ ၁၂၁၉၅၁ ၁၃၅%
ထိုင်းနိုင်ငံ ၁၀၉၄၃၉ ၉၇၁၁၆ -၁၂၃၂၃ -၁၁%
ကိုရီးယားနိုင်ငံ ၂၃၈၉၇ ၄၅၂၄၄ ၂၁၃၄၇ ၈၉%
ဂျပန်နိုင်ငံ ၃၅၂၉၅ ၃၄၇၀၈ ၅၉၇၉၈၄၁၃ ၂၄%
စင်ကာပူနိုင်ငံ ၁၈၆၁၄ ၁၈၁၅၂ -၄၆၂ -၂%
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ၁၈၇၄၅ ၁၇၉၈၀ -၇၆၅ -၄%
အိန္ဒိယနိုင်ငံ ၁၄၄၇၀ ၁၆၀၂၀ ၁၅၅၀ ၁၁%
မလေးရှားနိုင်ငံ ၁၆၅၆၉ ၁၄၆၃၇ -၁၉၃၂ -၁၂%
ထိုင်ဝမ် ၁၃၀၆၂ ၁၃၈၀၃ ၇၄၁ ၆%
ဟောင်ကောင် ၇၈ ၁၁၅၀၄ ၁၁၄၂၆  
မကာအို ၉၆၂ ၉၆၀  
ဖီလစ်ပိုင်နိုင်ငံ ၅၈၂၃ ၆၀၃၀ ၂၀၇ ၄%
အခြားသောနိုင်ငံများ ၁၂၀၄၄ ၁၄၈၆၀ ၂၈၁၆ ၂၃%
သြစတြေးလျနိုင်ငံ ၁၀၇၂၆ ၉၉၅၀ -၇၇၆ -၇%
နယူးဇီလန်နိုင်ငံ ၁၄၇၂ ၁၃၉၄ -၇၈ -၅%
အခြားသောနိုင်ငံများ ၄၁ ၅၆ ၁၅ ၃၇%
စုစုပေါင်း ၄၉၆၇၉၂ ၆၄၈၀၂၅ ၁၅၁၂၃၃ ၃၀%