အလုပ်သမားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနမှပေးပို့သောစာရင်းများအရ

အကြောင်းအရာ  ၂၀၁၈ မေလထိ ၂၀၁၉ မေလထိ တိုးတက်မှု ရာခိုင်နှုန်း
​လေကြောင်းဖြင့်လာရောက်သူများ ၅၆၅၁၀၃ ၇၂၀၈၈၃ ၁၅၅၇၈၀ ၂၈
အပျော်စီးသင်္ဘောဖြင့်ဝင်ရောက်သူများ ၆၈၃၃ ၅၉၁၀ -၉၂၃ ၁၄
နယ်စပ်ဝင်ပေါက်မှအတွင်းပိုင်းထိလာရောက်သူများ ၂၁၂၃၅ ၅၄၉၃၃ ၃၃၆၉၈ ၁၅၉
ဗီဇာဖြင့်လာရောက်သူ​ပေါင်း ၅၉၃၁၇၁ ၇၈၁၇၂၆ ၁၈၈၅၅၅ ၃၂
နယ်စပ်တွင်ဝင်ရောက်သူများ ၈၉၅၇၉၉ ၁၀၆၀၅၈၉ ၁၆၄၇၉၀ ၁၈
စုစုပေါင်း ၁၄၈၈၉၇၀ ၁၈၄၂၃၁၅ ၃၅၃၃၄၅ ၂၄

မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြည်ပဧည့်သည်လာရောက်မှုစာရင်း

နိုင်ငံသား ၂၀၁၈ မတ်လထိ ၂၀၁၉ မတ်လထိ ခြားနားမှု ရာခိုင်နှုန်း
အမေရိကန်နိုင်ငံ ၃၀၂၄၀ ၃၁၀၃၀ ၇၉၀ ၃%
ကနေဒါနိုင်ငံ ၅၆၆၄ ၅၄၁၆ -၂၄၈ -၄%
အခြားအမေရိကနိုင်ငံများ ၅၃၁၂ ၄၉၆၃ -၃၄၉ -၇%
ပြင်သစ်နိုင်ငံ ၂၂၃၇၇ ၂၁၇၁၆ -၆၆၁ -၃%
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ ၁၈၃၅၄ ၁၆၂၁၅ -၂၁၃၉ -၁၂%
ဂျာမနီနိုင်ငံ ၁၃၉၅၆ ၁၃၇၄၄ -၂၁၂ -၂%
အီတလီနိုင်ငံ ၆၈၀၈ ၈၅၄၈ ၁၇၄၀ ၂၆%
ဆွစ်ဇလန်နိုင်ငံ ၄၆၅၃ ၄၂၀၂ -၄၅၁ -၁၀%
နယ်သာလန်နိုင်ငံ ၄၃၀၂ ၄၁၇၂ -၁၃၀ -၃%
ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ ၂၅၈၈ ၂၃၆၉ -၂၁၉ -၈%
သြစတီးယားနိုင်ငံ ၁၆၀၁ ၁၈၂၆ ၂၂၅ ၁၄%
စပိန်နိုင်ငံ ၃၃၃၅ ၃၇၇၉ ၄၄၄ ၁၃%
အခြားသောနိုင်ငံများ ၈၅၁၆ ၇၇၃၉ -၇၇၇ -၉%
ရှရှားနိုင်ငံ ၂၆၇၁ ၂၄၄၃ -၂၂၈ -၉%
အခြားသောနိုင်ငံများ ၆၂၆၁ ၆၂၉၄ ၃၃ ၁%
အာဖရိကတိုက် ၁၇၅၉ ၁၈၄၈ ၈၉ ၅%
ကမ္ဘာ့အရှေ့အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံများ ၂၃၀၆ ၂၅၇၅ ၂၆၉ ၁၂%
တရုတ်နိုင်ငံ ၁၁၂၁၅၈ ၂၆၆၃၀၁ ၁၅၄၁၄၃ ၁၃၇%
ထိုင်းနိုင်ငံ ၁၃၃၁၈၁ ၁၁၈၇၉၅ -၁၄၃၈၆ -၁၁%
ကိုရီးယားနိုင်ငံ ၂၈၀၈၈ ၅၂၀၃၃ ၂၃၉၄၅ ၈၅%
ဂျပန်နိုင်ငံ ၄၂၃၀၁ ၅၂၄၈၁ ၁၀၁၈၀ ၂၄%
စင်ကာပူနိုင်ငံ ၂၃၃၉၇ ၂၂၆၅၉ -၇၃၈ -၃%
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ၂၃၃၂၃ ၂၁၉၆၂ -၁၃၆၇ -၆%
အိန္ဒိယနိုင်ငံ ၁၈၄၄၉ ၁၆၅၀၇ -၁၉၄၂ -၁၁%
မလေးရှားနိုင်ငံ ၁၉၇၄၀ ၁၉၆၅၃ -၈၇ ၀%
ထိုင်ဝမ် ၁၅၅၆၇ ၁၇၉၇၄ ၂၄၀၇ ၁၅%
ဟောင်ကောင် ၈၀ ၁၄၃၇၁ ၁၄၂၉၁  
မကာအို ၁၁၄၁ ၁၁၃၉  
ဖီလစ်ပိုင်နိုင်ငံ ၇၁၈၇ ၇၄၄၅ ၂၅၈ ၄%
အခြားသောနိုင်ငံများ ၁၄၉၄၃ ၁၈၄၅၀ ၃၅၀၇ ၂၃%
သြစတြေးလျနိုင်ငံ ၁၂၁၆၆ ၁၁၃၇၀ -၇၉၆ -၇%
နယူးဇီလန်နိုင်ငံ ၁၇၅၁ ၁၆၃၈ -၁၁၃ -၆%
အခြားသောနိုင်ငံများ ၁၃၅ ၆၇ -၆၈ -၅၀%
စုစုပေါင်း ၅၉၃၁၇၁ ၇၈၁၇၂၆ ၁၈၈၅၅၅ ၃၂%