အလုပ်သမားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနမှပေးပို့သောစာရင်းများအရ

အကြောင်းအရာ  ၂၀၁၈ မတ်လထိ ၂၀၁၉ မတ်လထိ တိုးတက်မှု ရာခိုင်နှုန်း
​လေကြောင်းဖြင့်လာရောက်သူများ ၂၅၁၅၄၄ ၃၁၂၁၅၉ ၆၀၆၁၅ ၂၄%
အပျော်စီးသင်္ဘောဖြင့်ဝင်ရောက်သူများ ၁၄၇၂ ၂၄၇၃ ၁၀၀၁ ၆၈%
နယ်စပ်ဝင်ပေါက်မှအတွင်းပိုင်းထိလာရောက်သူများ ၉၇၀၂ ၂၄၂၆၀ ၁၄၅၅၈ ၁၅၀%
ဗီဇာဖြင့်လာရောက်သူ​ပေါင်း ၂၆၂၇၁၈ ၃၃၈၈၉၂ ၇၆၁၇၄ ၂၉%
နယ်စပ်တွင်ဝင်ရောက်သူများ ၃၄၄၄၃၂ ၄၀၉၀၁၃ ၆၄၅၈၁ ၁၉%
စုစုပေါင်း ၆၀၇၁၅၀ ၇၄၇၉၀၅ ၁၄၀၇၅၅ ၂၃%

မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြည်ပဧည့်သည်လာရောက်မှုစာရင်း

နိုင်ငံသား ၂၀၁၈ မတ်လထိ ၂၀၁၉ မတ်လထိ ခြားနားမှု ရာခိုင်နှုန်း
အမေရိကန်နိုင်ငံ ၁၄၃၂၁ ၁၄၅၁၇ ၁၉၆ ၁%
ကနေဒါနိုင်ငံ ၂၈၅၃ ၂၆၅၇ -၁၉၆ -၇%
အခြားအမေရိကနိုင်ငံများ ၂၉၁၇ ၂၄၃၇ -၄၈၀ -၁၆%
ပြင်သစ်နိုင်ငံ ၁၃၁၀၄ ၁၂၆၇၉ -၄၂၅ -၃%
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ ၉၄၃၂ ၈၁၀၅ -၁၃၂၇ -၁၄%
ဂျာမနီနိုင်ငံ ၇၅၂၄ ၇၉၉၅ ၄၇၁ ၆%
အီတလီနိုင်ငံ ၄၀၅၀ ၄၈၃၃ ၇၈၃ ၁၉%
ဆွစ်ဇလန်နိုင်ငံ ၂၈၄၃ ၂၄၉၂ -၃၅၁ -၁၂%
နယ်သာလန်နိုင်ငံ ၂၂၀၂ ၂၁၇၁ -၃၁ -၁%
ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ ၁၅၀၇ ၁၄၀၄ -၁၀၃ -၇%
သြစတီးယားနိုင်ငံ ၉၉၈ ၁၂၀၂ ၂၀၄ ၂၀%
စပိန်နိုင်ငံ ၁၅၅၀ ၁၆၈၁ ၁၃၁ ၈%
အခြားသောနိုင်ငံများ ၄၄၆၉ ၄၁၁၉ -၃၅၀ -၈%
ရှရှားနိုင်ငံ ၁၆၀၃ ၁၄၁၈ -၂၃၁ -၁၁%
အခြားသောနိုင်ငံများ ၄၉၀၄ ၄၉၁၁ ၀%
အာဖရိကတိုက် ၁၀၅၁ ၁၁၆၀ ၁၀၉ ၁၀%
ကမ္ဘာ့အရှေ့အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံများ ၁၈၀၄ ၁၉၈၉ ၁၈၅ ၁၀%
တရုတ်နိုင်ငံ ၆၈၉၇၆ ၁၅၉၁၅၃ ၉၀၁၇၇ ၁၃၁%
ထိုင်းနိုင်ငံ ၈၆၃၆၇ ၇၇၁၃၂ -၉၂၃၅ -၁၁%
ကိုရီးယားနိုင်ငံ ၁၉၈၅၄ ၃၇၆၄၈ ၁၇၇၉၄ ၉၀%
ဂျပန်နိုင်ငံ ၂၈၃၂၉ ၃၄၃၀၈ ၅၉၇၉ ၂၁%
စင်ကာပူနိုင်ငံ ၁၄၆၆၆ ၁၄၃၄၁ -၃၂၅ -၂%
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ၁၄၃၂၈ ၁၃၄၇၆ -၈၅၂ -၆%
အိန္ဒိယနိုင်ငံ ၁၀၈၄၁ ၁၂၀၈၆ ၁၂၄၅ ၁၁%
မလေးရှားနိုင်ငံ ၁၃၈၁၉ ၁၁၆၁၈ -၂၂၀၁ -၁၆%
ထိုင်ဝမ် ၁၀၁၃၉ ၁၀၉၄၉ ၈၁၀ ၈%
ဟောင်ကောင် ၅၇ ၉၂၂၇ ၉၁၇၀  
မကာအို ၇၅၂ ၇၅၀  
ဖီလစ်ပိုင်နိုင်ငံ ၄၄၇၆ ၄၅၀၁ ၂၅ ၁%
အခြားသောနိုင်ငံများ ၉၃၂၂ ၁၁၁၇၁ ၁၈၇၉ ၂၀%
သြစတြေးလျနိုင်ငံ ၈၆၂၂ ၇၆၉၂ -၉၃၀ -၁၁%
နယူးဇီလန်နိုင်ငံ ၁၁၆၃ ၁၀၈၆ -၇၇ -၇%
အခြားသောနိုင်ငံများ ၃၃ ၄၇ ၁၄ ၄၂%
စုစုပေါင်း ၃၉၇၄၇၅ ၅၀၈၁၃၃ ၁၁၀၆၅၈ ၂၈%