Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar

ရုံးသုံးစာရေးကိရိယာပစ္စည်းများ ၀ယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။             ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေး၀န်ကြီးဌာန ၊ ၀န်ကြီးရုံးနှင့် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနတို့အတွက် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ် ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေဖြင့် ရုံးသုံးစာရေးကိရိယာပစ္စည်းများကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ၀ယ်ယူလိုပါသဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။ ၂။             အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် သတ်မှတ်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်- (က)   တင်ဒါပုံစံစတင်ရယူနိုင်သည့်ရက်                             –   ၇-၁၂-၂၀၂၀ (တနင်္လာနေ့) ( ခ )   တင်ဒါပုံစံရယူနိုင်သည့်နေရာ                                     –   ၀န်ကြီးရုံး၊ ၀န်ကြီးဌာနတွင်း စာရင်းစစ်နှင့်ဘဏ္ဍာရေးဌာနခွဲတွင် လည်းကောင်း၊ https://bit.ly/39Udr0f   တွင်လည်းကောင်း  ရယူနိုင်ပါသည်။ ( ဂ )   တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်နေရာ                                       –   ၀န်ကြီးရုံး၊၀န်ကြီးဌာနတွင်းစာရင်းစစ် နှင့်ဘဏ္ဍာရေးဌာနခွဲ၊  ရုံးအမှတ် (၃၃)၊   နေပြည်တော်။ (ဃ)   တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ကြေ ပေးသွင်းရမည့် နေရာ          –   တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ကြေး ၅၀၀၀/-ကျပ်ကို  ၀န်ကြီးဌာနတွင်း  စာရင်းစစ်နှင့်     ဘဏ္ဍာရေးဌာနခွဲတွင်  လည်းကောင်း https://payment.tourism.gov.mm    မှတစ်ဆင့် လည်းကောင်း ပေးသွင်း နိုင်ပါသည်။ ( င )   တင်ဒါလျှောက်လွှာပိတ်မည့်ရက် နှင့်အချိန်             –   ၁၅-၁၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ နံနက်(၁၁:၀၀)နာရီ   ( စ )   တင်ဒါဖွင့်ဖောက်စိစစ်မည့်ရက်                                     –   ၁၈-၁၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့ ၃။             အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေး၀န်ကြီးဌာန၊၀န်ကြီးရုံး၊၀န်ကြီးဌာနတွင်း စာရင်းစစ်နှင့်ဘဏ္ဍာရေးဌာနခွဲ ၊ ဖုန်း – ၀၆၇-၄၀၆၀၉၉ ၊ ၀၆၇-၄၀၆၀၉၆ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း စုံစမ်း မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။   တင်ဒါကော်မတီ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေး၀န်ကြီးဌာန    
About the author