Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ် ရုံးသုံးစာရေးကိရိယာများ ဝယ်ယူရန်အတွက် ရွေးချယ်ခြင်းခံရသည့် ကုမ္ပဏီ/ဆိုင်အမည် စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း

နေပြည်တော်၊ ဇန်နဝါရီလ  ၂၂   ရက်  ၁။           ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေး၀န်ကြီးဌာန၏ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ရုံးသုံးစာရေး ကိရိယာများ ဝယ်ယူရန် ၄-၁၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ ၁၅-၁၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့ထိ တင်ဒါလျှောက်လွှာများ ရောင်းချခဲ့ရာ ကုမ္ပဏီ/ဆိုင် (၃)ခုမှာ တင်ဒါလျှောက်လွှာများ တင်သွင်းခဲ့ပါသည်။ ၂။            အဆိုပါ ကုမ္ပဏီ/ဆိုင်(၃)ခု၏ တင်ဒါလျှောက်လွှာများကို တင်ဒါကော်မတီဝင်များ၊ တင်ဒါ လက်ခံရေးနှင့်စိစစ်ရေးကော်မတီဝင်များ၊ အရည်အသွေးစစ်ဆေးရေးနှင့်လက်ခံရေးကော်မတီဝင်များ မှ ၁၈-၁၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ နံနက်(၁၀:၀၀)နာရီတွင် ကျောက်စိမ်းခန်းမတွင် ကုမ္ပဏီ/ဆိုင်(၁)ခုချင်း စီအား တင်ဒါဖွင့်ဖောက်စစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။ ၃။      တင်ဒါကော်မတီဝင်များ၏ စိစစ်ရွေးချယ်မှုများအရ စင်ရော်စာရေးကိရိယာဆိုင်သည် ဌာနမှ ဝယ်ယူမည့် စာရေးကိရိယာအမျိုးပေါင်း (၁၂၁) မျိုးပါသည့် 1 Lot အတွက် စျေးနှုန်းအနည်းဆုံးဖြစ်ပြီး ဌာနမှ အသုံးလိုသောပစ္စည်းအမျိုးအစား ၊ တင်ဒါသတ်မှတ်စံနှုန်းများနှင့်အညီ ကိုက်ညီမှုရှိသည့် အတွက် တင်ဒါကော်မတီ၏ ရွေးချယ်မှု၊ ဝန်ကြီးဌာနစီမံခန့်ခွဲကော်မတီ၏ သဘောတူခွင့်ပြုမှုဖြင့် စင်ရော်စာရေးကိရိယာဆိုင်မှ ရုံးသုံးစာရေးကိရိယာပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရန် အတည်ပြု ရွေးချယ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြော်ငြာအပ်ပါသည်။   တင်ဒါကော်မတီ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန