Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ခရီးသွားမြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ Virtual Reality ပြခန်း ဖန်တီးခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

နေပြည်တော်၊ ဇွန်လ (၂၄) ရက်

Leave a Reply