Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar

Day

April 10, 2020
နေပြည်တော်၊ ဧပြီလ (၁၀) ရက် ၁။       ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားကဏ္ဍ ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ခရီးသွားများဘေးကင်းလုံခြုံအဆင်ပြေစွာ အပန်းဖြေ အနားယူနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ထားဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ၂။       မြန်မာနိုင်ငံ၌ နေထိုင်လျက်ရှိသည့် ပြည်ပနိုင်ငံသားအချို့မှာ ၎င်းတို့၏ မူလနေရပ်သို့ ပြန် လည်ထွက်ခွာနိုင်ခြင်း မရှိသေးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဟိုတယ်နှင့် တိုက်ခန်း(apartment)များ၌ ဆက်လက်တည်းခိုနေထိုင်လျက်ရှိရာ အချို့ဟိုတယ်များ၊ တိုက်ခန်းများမှ ၎င်းပြည်ပနိုင်ငံသားများ အားဆက်လက် လက်ခံခြင်းမရှိဘဲ နှင်ထုတ်သည့် ဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပွားလျက်ရှိသည့်အတွက် အဆိုပါ နေရာများ၌ တရားဝင်နေထိုင်လျက်ရှိသည့် နိုင်ငံခြားသားများအားဆက်လက်နေထိုင်ခြင်း မရှိစေရန် ဖိအားပေးဆောင်ရွက်နေမှုများ မပြုလုပ်စေရေး၊ ဒေသခံများအနေဖြင့် တည်းခိုနေထိုင်သည့် ပြည်ပ နိုင်ငံသားများသည် ရောဂါဖြစ်ပွားသည်ဟု သံသယရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးဌာနသို့ ဆက်သွယ်၍ လိုအပ်သည့်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုများဆောင်ရွက်သွားရေးနှင့် အလားတူဖြစ်စဉ်မျိုး ထပ်မံဖြစ်ပွားမှုများမရှိစေရေးတို့အတွက် သက်ဆိုင်ရာ...
Continue Reading