Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar

Day

November 16, 2020
၁။ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ခရီးမြှင့်တင်စရိတ် (Digital Marketing) အသုံးစရိတ်များအတွက် ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်Mobile Application (Androidနှင့်iOS) အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် လုပ်ငန်းအပ်နှံဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါ၍ စိတ်ပါဝင်စား သည့် ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် သတ်မှတ်စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းနိုင်ရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။ ၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် သတ်မှတ်ချက်များမှာအောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်- (က) တင်ဒါပုံစံစတင်ရယူနိုင်သည့်ရက် – ၁၆-၁၁-၂၀၂၀ရက်နေ့ (တနင်္လာနေ့) (ခ ) တင်ဒါပုံစံရယူနိုင်သည့်နေရာ – ခရီးသွားမြှင့်တင်ရေးဌာနခွဲ(Digital Marketing) တွင်လည်းကောင်း၊ https://bit.ly/34Vr643 တွင်လည်းကောင်း၊ အောက်ပါ QR ကို Scan ဖတ်၍လည်းကောင်း ရယူနိုင်ပါသည်။ (ဂ) တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်နေရာ – ခရီးသွားမြှင့်တင်ရေးဌာနခွဲ (Digital Marketing)၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၃၃)၊ နေပြည်တော်။ (ရုံးချိန်အတွင်း) (ဃ) တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ကြေးနှင့်ပေးသွင်းရမည့်နေရာ...
Continue Reading