Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar

Day

June 3, 2022
နေပြည်တော်၊ ဇွန်လ (၃) ရက် အာဆီယံဘုံသင်ရိုးညွှန်းတမ်းများ (Common ASEAN Tourism Curriculum-CATC)၊  Assessor Manual၊ Trainee Manual Trainer Guide၊ Qualification Level အလိုက် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအတွက် ကျွမ်းကျင်မှုစံနှုန်းများ၊ ASEAN Guidelines on Hygiene and Safety for Professionals and Communities in the Tourism Industry များကို အောက်ဖော်ပြပါ Link တွင် ဝင်ရောက်၍ လေ့လာဖတ်ရှုပြီး  Download ရယူနိုင်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်- https://asean.org/our-communities/economic-community/asean-tourism-sector  
Continue Reading
ပြည်တွင်း ပုံမှန်လေကြောင်းခရီးစဉ်များ ပြေးဆွဲရာတွင် လေကြောင်းလိုင်းဝန်ထမ်းများ၊ လေဆိပ်ဝန်ထမ်းများနှင့် လေယာဉ်စီးခရီးသည်များ လိုက်နာရမည့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက်များ (Version 2.7) နေပြည်တော်၊ ဇွန်လ ၃ ရက်   Source From: Ministry of Health, Myanmar Facebook Page
Continue Reading