Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar

Day

October 7, 2022
နယ်စပ်ဝင်ထွက်ဂိတ်များမှ တစ်ဆင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်မည့် ခရီးသွားများအတွက် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ (၈-၁၀-၂၀၂၂) နေပြည်တော်၊ အောက်တိုဘာ ၇ Source From: Ministry of Health, Myanmar Facebook Page  
Continue Reading
ကယ်ဆယ်ရေးလေယာဉ်ခရီးစဉ် Relief Flight နှင့် ဝင်ရောက်လာမည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် အသွားအလာကန့်သတ်မှုနှင့် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း ဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ် (၈-၁၀-၂၀၂၂) နေပြည်တော်၊ အောက်တိုဘာ ၇       Soure From: Ministry of Health, Myanmar Facebook Page
Continue Reading
နိုင်ငံတကာပုံမှန်လေကြောင်းခရီးစဉ်များဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်မည့် ခရီးသွားများအတွက် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ (၈-၁၀-၂၀၂၂) နေပြည်တော်၊ အောက်တိုဘာ ၇   Source From: Ministry of Health, Myanmar Facebook Page
Continue Reading