Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းဖွင့်လှစ်ထားသည့် စားသောက်ဆိုင်များ

ပုသိမ်မြို့
  • Café & Café Restaurant
  • ခခကြီးမြန်မာထမင်းဆိုင်
  • G – 7 Bakery & Café
  • သန်းကြွယ်စားသောက်ဆိုင်
  • ချမ်းသာစားသောက်ဆိုင်
ဟင်္သာတမြို့
  • တော်ဝင်စားသောက်ဆိုင်
  • Unique Hinthada Food House