Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar

ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာနှစ်ဘက်သဘောတူညီချက်များ

ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအပေါ်တွင် အောက်ပါနိုင်ငံများနှင့်နှစ်ဘက် သဘောတူစာချုပ် နှင့်နားလည်မှုသဝဏ်လွှာရေးထိုးခဲ့ပါသည်-
သဘောတူညီမှုစာချုပ်များ/ဆွေးနွေးမှုမှတ်တမ်းများ/ နားလည်မှုသဝဏ်လွှာ လက်မှတ်ရေးထိုးသူများ
မြန်မာ အခြားနိုင်ငံ
ခရီးသွားလုပ်ငန်းပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုအပေါ်တွင် မြန်မာ-ဗီယမ်နမ်၏ သဘောတူညီမှုစာချုပ်  (၁၃-၅-၁၉၉၄၊ရန်ကုန်မြို့)         ညွှန်ကြားရေးမှုး ချုပ်၊ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန ဥက္ကဌ၊ဗီယမ်နမ်အမျိုးသားခရီး သွားလာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန
ခရီးသွားလုပ်ငန်းပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုအပေါ်တွင်မြန်မာ-လာအိုဒီမိုကရက်တစ် သမ္မတနိုင်ငံသဘောတူညီမှုစာချုပ်(၁၁-၆-၁၉၉၄၊ ဗီယမ်တီရန်မြို့) ပြည်တောင်စု ဝန်ကြီး၊အမျိုးသား   စီမံကိန်းနှင့်စီးပွား ရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး၊နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန၊လာအိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတ နိုင်ငံ
စီးပွားရေးရာပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုအပေါ်မြန်မာ-စင်ကာပူသဘောတူညီမှုစာချုပ်(၈-၆-၁၉၉၅ ၊စင်ကာပူ) ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး၊ အမျိုးသားစီမံ ကိန်းနှင့်စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်၊စင်ကာပူ သမ္မတနိုင်ငံတော်
ခရီးသွားလုပ်ငန်းပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုအကောင်အ ထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းအပေါ်မြန်မာ-ကမ္ဘောဒီးယား၏ ဆွေးနွေးမှုမှတ်တမ်း(၁၂-၁၀-၁၉၉၆၊ဖနွမ်းပင်မြို့) ဒုတိယဝန်ကြီး၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီး သွားလာရေးဝန် ကြီးဌာန ပြည်နယ်ဝန်ကြီး၊ကမ္ဘောဒီးယား ခရီးသွားလားရေးဝန်ကြီးဌာန
၁၉၉၇-၁၉၉၈ဘဏ္ဍာနှစ် အတွက် ခရီးသွားလုပ်ငန်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အပေါ်မြန်မာ-လာအို ဒီမိုကရက်တစ် သမ္မတနိုင်ငံတော်၏လုပ် ဆောင်ချက်အစီအစဉ်  (၁၉-၅-၁၉၉၇၊ရန်ကုန်မြို့) ဒုတိယညွှန်ကြား ရေးမှုးချုပ်၊ဟိုတယ်နှင့်ခရီး သွားညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေမှုးချုပ်၊လာအိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံတော်၏အမျိုးသားခရီးသွားလာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန
ခရီးသွားလုပ်ငန်းပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု အပေါ်တွင်မြန်မာ-ထိုင်း၏ သဘောတူညီမှုစာချုပ်  (၂၄-၇-၁၉၉၈၊ရန်ကုန်မြို့) ပြည်တောင်စုဝန်ကြီးဟိုတယ်နှင့်ခရီး သွားလာရေး ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး၊ဝန်ကြီးချုပ်ရုံးနှင့်ထိုင်းခရီး သွားလုပ်ငန်းအာဏာပိုင်အဖွဲ့၏ဥက္ကဌ
ခရီးသွားလုပ်ငန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအပေါ်တွင် မြန်မာ-တရုတ်၏ သဘောတူညီမှုစာချုပ် (၁၆-၇-၂၀၀၀၊ရန်ကုန်မြို့) ဒုတိယဝန်ကြီး၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး၊နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန၊တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ
ခရီးသွားလုပ်ငန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၏အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု အပေါ်တွင်မြန်မာ-ထိုင်း၏ အစည်အဝေးမှတ်တမ်း (၂-၉-၂၀၀၀၊ရန်ကုန်မြို့) ပြည်တောင်စု ဝန်ကြီး၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေး ဝန်ကြီးဌာန

ဝန်ကြီး၊ဝန်ကြီးချုပ်ရုံးနှင့်ထိုင်းခရီး သွားလုပ်ငန်းအာဏာပိုင်အဖွဲ့၏ ဥက္ကဌ

 

တရုတ်နိုင်ငံသားများ မြန်မာနိုင်ငံသို့ပြည်ပခရီး စဉ်လာရောက်လည်ပတ်နိုင် ရေးအတွက်အကောင်အ ထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု အပေါ်တွင်မြန်မာ-တရုတ် ၏ နားလည်မှု သဝဏ်လွှာ (၂-၁၂-၂၀၀၀၊ရန်ကုန်မြို့) ဒုတိယဝန်ကြီး၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန် ကြီးဌာန ဒုတိယဥက္ကဌ၊တရုတ်အမျိုးသား ခရီးသွားလာရေး စီမံခန်ခွဲမှုဌာန
မြန်မာနိုင်ငံနှင့်မလေးရှား နှစ်နိုင်ငံ ကြားခရီးသွား လုပ်ငန်းပူးပေါင်းဆောင် ရွက်မှုအပေါ်တွင် မြန်မာ-မလေးရှား၏ သဘောတူညီမှုစာချုပ် (၂၅-၉-၂၀၀၁၊ရန်ကုန်ုမြို့)

ပြည်တောင်စု

ဝန်ကြီး၊နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာ ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး ကောင်စီရုံး

ဝန်ကြီး၊မလေးရှားယဉ်ကျေးမှု၊ အနုပညာနှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဝန်ကြီးဌာန
မြန်မာနိုင်ငံနှင့်သီရိလင်္ကာနှစ်နိုင်ငံ ကြားခရီးသွား လုပ်ငန်းပူးပေါင်းဆောင် ရွက်မှုအပေါ်တွင် သဘောတူညီမှုစာချုပ်(၂၄-၆-၂၀၀၉၊နေပြည်တော်) ပြည်တောင်စုဝန်ကြီး၊ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွား လာရေးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး၊နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒီမိုကရေစီကရက်တစ်ဆိုရှယ်လစ် သီရိလင်္ကာသမ္မတနိုင်ငံတော်
မြန်မာ-အာဆီယံ၊ အာဆီယံခရီးသွားလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ ၏နှစ်ဘက်အသိအမှတ်ပြုလုပ်ထုံးလုပ်နည်း(၈-၂-၂၀၀၉၊ဟနွိုင်းမြို့) ဒုတိယဝန်ကြီး၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှခရီးသွားလာ ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ဝန်ကြီးများ
မြန်မာ-ဗီယမ်နမ်ခရီးသွား လုပ်ငန်း ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်မှုအစီအစဉ် ၂၀၁၀-၂၀၁၅(၁၁-၆-၂၀၁၀၊ ရန်ကုန်မြို့) ညွန်ကြားရေးမှုးချုပ်၊ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန ဥက္ကဌ၊ ဗီယမ်နမ်အမျိုးသားခရီးသွားလာရေး စီမံခန့်ခွဲမှုဌာန
ခရီးသွားလုပ်ငန်းပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုအပေါ်တွင် မြန်မာ-မွန်ဂိုလီယား၏ သဘောတူညီမှုစာချုပ်(၂၀၁၅-၂၀၂၀)(၂၉-၆-၂၀၁၅၊ မွန်ဂိုလီယားမြို့) ပြည်တောင်စု   ဝန်ကြီး၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီး သွားလာရေး ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး၊ပတ်ဝန်းကျင်စိမ်းလန်းစိုပြေရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ခရီးသွားလာရေး   ဝန်ကြီးဌာန
မြန်မာ-ဗီယမ်နမ်ခရီးသွား လုပ်ငန်းပူးပေါင်းဆောင် ရွက်မှုအစီအစဉ် ၂၀၁၆-၂၀၁၈(၉-၉-၂၀၁၅၊ ဟိုချီမင်းမြို့) ဒုတိယဝန်ကြီး၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေး ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး၊ယဉ်ကျေးမှု၊အားကစားနှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန
ခရီးသွားလုပ်ငန်းပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု အပေါ်တွင်မြန်မာ-ထိုင်း၏ သဘောတူညီမှုစာချုပ်  (၁၁-၁-၂၀၁၇၊နေပြည်တော်) ပြည်တောင်စု   ဝန်ကြီး၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီး သွားလာရေး ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး၊အားကစားနှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန