Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar
ပြည်တွင်းခရီးသွားများအတွက် သတင်းအချက်အလက်များ

 မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ နောက်ဆုံးရ သတင်းအချက်အလက်များကို ယခုPage တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

COVID-19 ပတ်သက်သည့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အသေးစိတ် အကြံပြုချက်၊ လမ်းညွှန်ချက်စသည်တို့ကို ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်သော Ministry of Health and Sports တွင်တွေ့မြင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များ – ဖတ်ရှုရန်

ပြည်တွင်းခရီးသွားဧည့်သည်စစ်တမ်း ကောက်ယူခြင်း
***********************************
ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ပြည်တွင်းခရီးသွားဧည့်သည်စစ်တမ်းကို မြန်မာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ကောက်ခံနေခြင်းဖြစ်ပါသဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ Link မှ တဆင့် ဝင်ရောက်၍ ကူညီဖြည့်စွက်ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
ခရီးသွားလာခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် အများဆုံးမေးမြန်းသည့်မေးခွန်များ

ပြည်တွင်းခရီးစဉ်များ ပြန်လည်သွားလာခွင့်ရနေပြီလား?

ရနေပါပြီ။ တရားဝင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ Community Based Facility Quarantine ဒေသများမှလွဲပြီး အခြားဒေသတွေကို သွားရောက်လည်ပတ်ခွင့်ပြုထားပါတယ်။

Community Based Facility Quarantine ဝင်ရောက်ရန်သတ်မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ link တွင် ဖတ်ရှုပါ

ပြည်တွင်းခရီးစဉ်များ သွားရောက်တဲ့အခါ Facility Quarantine ဝင်ရောက်ရမှာလား?

တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များအလိုက် ထုတ်ပြန်ထားရှိသည့် Community Based Facility Quarantine ဝင်ရောက်ရန် သတ်မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ Link တွင် ဖတ်ရှုပါ

ပြည်တွင်းခရီးသွားလာမှုဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ

ဟိုတယ်၊တည်းခိုရိပ်သာများနှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ

သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ

စားသောက်ဆိုင်များနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ

အခြားသော COVID – 19 သတင်းအချက်အလက်များ

COVID – 19 ဆိုင်ရာ ခရီးသွားလုပ်ငန်းကုစားမှုအစီအစဉ်

COVID-19 ကြောင့် မြန်မာခရီးသွားလုပ်ငန်းအပေါ် စီးပွားရေးသက်ရောက်မှု စစ်တမ်း

Tourism National Guidelines For COVID-19 Safe Services

Tourism National Guidelines For COVID-19 Safe Services (Beta Version - VI)

Tourism National Guidelines For COVID-19 Safe Services (Beta Version - V)

Tourism National Guidelines For COVID-19 Safe Services (Beta Version - V)

Facebook Page for Domestic Traveler

Facebook Page for International Traveler

Facebook Page for International Traveler

Facebook Page for Domestic Traveler