Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar

ပြည်တွင်းခရီးသွားများအတွက် သတင်းအချက်အလက်များ

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ နောက်ဆုံးရ သတင်းအချက်အလက်များကို ယခုPage တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ပြည်တွင်းခရီးသွားဧည့်သည်စစ်တမ်းကို မြန်မာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ကောက်ခံနေခြင်းဖြစ်ပါသဖြင့် ယခု Survey Form တွင် ကူညီဖြည့်စွက်ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။

ခရီးသွားအကြံပြုချက်များ

COVID-19 ပတ်သက်သည့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အသေးစိတ် အကြံပြုချက်၊ လမ်းညွှန်ချက်စသည်တို့ကို ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်သော Ministry of Health and Sports တွင်တွေ့မြင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များ – ဖတ်ရှုရန်

ခရီးသွားလာခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် အများဆုံးမေးမြန်းသည့် မေးခွန်းများ

Covid-19 Information for International Travelers in Myanmar can be found HERE.

COVID – 19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များအား ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက်နေ့အထိ တိုးမြှင့်သက်မှတ်ထားပါသည်။

ပြည်တွင်းခရီးသွားလာမှုဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ

  • ပြည်တွင်းခရီးသွားများ သိရှိစေရန် ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးများအလိုက် Community Based Facility Quarantine (CBFQ) လိုက်နာရန် သတ်မှတ်ထားရှိချက်များ –
Download Here
 
သွားရောက်လည်ပတ်နိုင်သည့်ခရီးစဉ်ဒေသများ

TOURISM

RELATED RECOVERY PLANS:

WELCOME TO THE NEW NORMAL

အခြားသော သတင်းအချက်အလက်များ


FACEBOOK PAGE
FOR DOMESTIC TRAVELER

FACEBOOK PAGE
FOR INTERNATIONAL TRAVELER