Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar

က်င္းပသည့္ကာလ

တပို႔တြဲလဆန္း(၈)ရက္မွလျပည့္ေန႔အထိ၊(၈)ရက္

က်င္းပသည့္ေနရာ

သန္လ်င္၊ ရန္ကုန္အနီး

ထူးျခားမႈမ်ား

က်ိဳက္ေခါက္ဘုရားေပၚတြင္ လူစည္ကားစြာ က်င္းပၿပီး ေဒသခံကုန္သည္မ်ားက ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို လွည္းျဖင့္ သယ္ေဆာင္ကာ ေရာင္းခ်ျခင္း။

က်ိဳက္ေကာက္ဘုရားပြဲေတာ္သည္ ရန္ကုန္တိုင္း၊ သန္လ်င္ၿမိဳ႕၊ က်ိဳက္ေကာက္ဘုရားတြင္ က်င္းပေသာ ပြဲျဖစ္ၿပီး ေဒသခံမ်ားစြာပါ၀င္၍ စည္ကားသိပ္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပေလ့ရွိပါသည္။ ဤပြဲေတာ္တြင္ ကုန္သည္မ်ားက လက္မႈပစၥည္းမ်ား၊ ပိုးထည္မ်ား၊ သစ္ေစးထည္ ေရာင္းကုန္ပစၥည္းမ်ား အစရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္သာ ရရွိႏိုင္သည့္ ျမန္မာ့႐ိုးရာပစၥည္းမ်ားကို ေရာင္းခ်ပါသည္။ ကုန္သည္မ်ားသည္ ထိုပစၥည္းမ်ားကို လွည္းမ်ားျဖင့္ သယ္ေဆာင္လာသည့္ အတြက္လည္း ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားက ထူးျခားသည့္ ျမန္မာ့႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ခံစားရင္း အမွတ္တရပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူႏိုင္ပါသည္။ ဘုရားတြင္ က်င္းပသည့္ပြဲျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားသည္ ေဒသခံမ်ား၏ ယဥ္ေက်းစြာ၀တ္စားဆင္ယင္ပုံမ်ား၊ ဘုရားေပၚ မတက္မီ ဖိနပ္ခြၽတ္ပုံမ်ား၊ အစရွိသည့္ ႐ိုးရာအစဥ္အလာမ်ားအေပၚ တန္ဖိုးထားေလးစားမႈမ်ားအား ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ရွိေသာ အျခားပြဲေတာ္မ်ား

ကိုႀကီးေက်ာ္ပြဲ

က်င္းပသည့္ရက္- တေပါင္းလဆန္း ၃ ရက္မွ ၁၀ ရက္အထိ
က်င္းပသည့္ေနရာ- မေကြးတိုင္း၊ ပခန္းၿမိဳ႕၊ ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္
က်င္းပသည့္ကာလ- ၈ရက္

ဆက္လက္ဖတ္ရွုရန္

ထမနဲပြဲ

က်င္းပသည့္ရက္-တပို႔တြဲလျပည့္ေန႔
က်င္းပသည့္ေနရာ- ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံး
က်င္းပသည့္ကာလ-၁ရက္

 
ဆက္လက္ဖတ္ရွုရန္

မဟာမုနိဘုရားပြဲေတာ္

က်င္းပသည့္ရက္- တပို႔တြဲလဆန္း ၁၄ ရက္ေန႔ႏွင့္ လျပည္ေန႔
က်င္းပသည့္ေနရာ- မႏၲေလး
က်င္းပသည့္ကာလ-၂ရက္

ဆက္လက္ဖတ္ရွုရန္