Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar

က်င္းပသည့္ကာလ

တပို႔တြဲလဆန္း ၁၄ ရက္ေန႔ႏွင့္ လျပည္ေန႔

က်င္းပသည့္ေနရာ

မႏၲေလး

ထူးျခားမႈမ်ား

မႏၲေလးတြင္ အစည္ကားဆုံးပြဲေတာ္ျဖစ္ၿပီး ေဒသခံမ်ားမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားအားေကာက္ညႇင္းဆန္မ်ားလႉဒါန္းၾကသည္

မဟာမုနိဘုရားပြဲေတာ္အတြင္း ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္အား ဘုရားဝတ္ျပဳသူမ်ားျဖင့္စည္ကားလ်က္ရွိသည္။ မႏၲေလးၿမိဳ႕၏ အဓိက လည္ပတ္စရာေနရာတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္သည္ ေ႐ႊ ၁၅ စင္တီမီတာ ထူၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထင္ရွားသည့္ ဘုရားတစ္ဆူျဖစ္သည္။ ပြဲေတာ္ကို ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ က်င္းပၿပီး ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားအား ေကာက္ညႇင္းဆန္မ်ား လႉဒါန္းၾကသည္။ ဆင္းတုေတာ္အား အေမႊးတိုင္မ်ားျဖင့္ ပူေဇာ္ၾကကာ ဘုရားရင္ျပင္ေတာ္တြင္ ဘုရားဖူးဧည့္သည္မ်ားျဖင့္ စည္ကားၿပီး ကမာၻလွည့္ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ပါဝင္ဆင္ႏႊဲႏိုင္သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ရွိေသာ အျခားပြဲေတာ္မ်ား

ကိုႀကီးေက်ာ္ပြဲ

က်င္းပသည့္ရက္- တေပါင္းလဆန္း ၃ ရက္မွ ၁၀ ရက္အထိ
က်င္းပသည့္ေနရာ- မေကြးတိုင္း၊ ပခန္းၿမိဳ႕၊ ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္
က်င္းပသည့္ကာလ- ၈ရက္

ဆက္လက္ဖတ္ရွုရန္

ထမနဲပြဲ

က်င္းပသည့္ရက္-တပို႔တြဲလျပည့္ေန႔
က်င္းပသည့္ေနရာ- ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံး
က်င္းပသည့္ကာလ-၁ရက္

 
ဆက္လက္ဖတ္ရွုရန္

က်ိဳက္ေခါက္ဘုရားပြဲေတာ္

က်င္းပသည့္ရက္- တပို႔တြဲလဆန္း(၈)ရက္မွလျပည့္ေန႔အထိ၊(၈)ရက္
က်င္းပသည့္ေနရာ- သန္လ်င္၊ ရန္ကုန္အနီး
က်င္းပသည့္ကာလ- ၈ ရက္

ဆက္လက္ဖတ္ရွုရန္