Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar

က်င္းပသည့္ကာလ

တပို႔တြဲလဆန္း(၅)ရက္မွစတင္၍ (၁၁)ရက္

က်င္းပသည့္ေနရာ

ေ႐ႊစက္ေတာ္၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္း

ထူးျခားမႈမ်ား

အထြတ္အျမတ္ထားက်င္းပေသာ ပြဲေတာ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ရဟန္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ား စုစည္းကာ ျမတ္စြာဘုရားအား ရွိိခိုးပူေဇာ္ဆုေတာင္းၾကျခင္း။

ဤပြဲေတာ္သည္ အထက္ျမန္မာျပည္ (မေကြးတိုင္း)တြင္ အျမတႏိုးက်င္းပေသာ ဘုရားပြဲေတာ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေဒသခံမ်ားသာမက ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားပါ ပါ၀င္ ဆင္ႏႊဲၾကသျဖင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွ ဧၿပီလတြင္ အထူးစည္ကားပါသည္။ ဤပြဲေတာ္တြင္ ေဒသထြက္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ အစားအေသာက္မ်ား ရရွိႏိုင္သည့္အျပင္ ဘုရားဖူးမ်ားက ေကာင္းမႈကုသိုလ္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ဘုရားေ႐ႊခ်ျခင္း အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္လုပ္ရွား ႏိုင္ပါေသးသည္။ဤေဒသတြင္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေျခရာေတာ္က်န္ရွိခဲ့သည္ဟုလည္း ဆိုၾကၿပီး ေျခရာေတာ္မ်ားကို ေ႐ႊခ်ကာ အထြတ္အျမတ္ထား ကိုးကြယ္ၾကပါသည္။ မန္းေ႐ႊစက္ေတာ္ ဘုရားပြဲေတာ္ကာလအတြင္းတြင္ ရဟန္းမ်ားမွ ဉီးေဆာင္ကာ လာေရာက္ဖူး ေမွ်ာ္သူမ်ားႏွင့္အတူတကြ ျမတ္စြာဘုရားအား ဆုေတာင္းပူေဇာ္ၾကပါသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ရွိေသာ အျခားပြဲေတာ္မ်ား

ကိုႀကီးေက်ာ္ပြဲ

က်င္းပသည့္ရက္- တေပါင္းလဆန္း ၃ ရက္မွ ၁၀ ရက္အထိ
က်င္းပသည့္ေနရာ- မေကြးတိုင္း၊ ပခန္းၿမိဳ႕၊ ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္
က်င္းပသည့္ကာလ- ၈ရက္

ဆက္လက္ဖတ္ရွုရန္

ထမနဲပြဲ

က်င္းပသည့္ရက္-တပို႔တြဲလျပည့္ေန႔
က်င္းပသည့္ေနရာ- ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံး
က်င္းပသည့္ကာလ-၁ရက္

 
ဆက္လက္ဖတ္ရွုရန္

မဟာမုနိဘုရားပြဲေတာ္

က်င္းပသည့္ရက္- တပို႔တြဲလဆန္း ၁၄ ရက္ေန႔ႏွင့္ လျပည္ေန႔
က်င္းပသည့္ေနရာ- မႏၲေလး
က်င္းပသည့္ကာလ-၂ရက္

ဆက္လက္ဖတ္ရွုရန္