Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar

ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းဖွင့်လှစ်ထားသည့် စားသောက်ဆိုင်များ

မြစ်ကြီးနား

 • လွယ်လင်
 • ရီရှင်းစကောထမင်း
 • မနောပန်စွန်
 • ကျော်ဝင်းရွှေ
 • Laung Ga Pa
 • Mr.King
 • Kiss Me
 • Summer House
 • Green Bird
 • Green Villa
 • Pizza Korner
 • Chili House
 • Hai War Hot Pot
 • Pizza Family
 • Yoe Yar Eain
 • Mya Aye-2
 • Perfect
 • ရှမ်းချယ်ရီ
 • Friendship
 • မလိပန်
 • ဂျိမ်းဖောသူ
 • Golden Ayer