Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar

ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းဖွင့်လှစ်ထားသည့် စားသောက်ဆိုင်များ

ဘားအံမြို့

 • Chit Lay (1)
 • Chit Lay (2)
 • Oscar Restaurant
 • Kawkaboung Garden Restaurant
 • Nilar Cold Drink Shop
 • Shwe Man Restaurant
 • Sabi Thai Restaurant
 • Kaung Sat Restaurant
 • Shwe Htone Maung Café
 • ရွှေတံခါး အအေးနှင့် စားဖွယ်စုံ
 • SKY(1) Restaurant
 • Oasis(3)KTV& Restaurant
 • Taw Win Oasis KTV& Restaurant
 • 24 Hour Café
 • Thai Village Restaurant
 • Thai Good Restaurant
 • Yi Yi Cho Restaurant
 • Lucky (3) Restaurant
 • ရွှေပျံလွှား မုန့်တိုက်
 • Rain Restaurant
 • လာဝီ့လာ Restaurant
 • ပျော်ရွှင်ခြင်း စားသောက်ဆိုင်
 • My Hat Restaurant
 • ပန်းခရေ စားသောက်ဆိုင်
 • ရွှေညိမ်းချမ်း စားသောက်ဆိုင်
 • ပန်ခွာညို ကဖီးနှင့်စားဖွယ်စုံ
 • Moe Moe Restaurant
 • Hpa-an Paradise Restaurant
 • အားဒိ(စ်)ထူး စားသောက်ဆိုင်
 • ကံ့ကော်ဦး စားသောက်ဆိုင်
 • Bomgkok Restaurant
 • Zame
 • New Life Restaurant
 • Maung Latt Café
 • ရွှေကံပေါ် စားသောက်ဆိုင်
 • Shwe Chicken Restaurant
 • Kar Ma Restaurant
 • San Ma Tu Restaurant
 • လှိုင်တွါန့်တွါန့် စားသောက်ဆိုင်
 • ငွေကဖောင် စားသောက်ဆိုင်
 • Sky-2 Restaurant