Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar
Please install and activate the "Revolution Slider" plugin to show the slides.
Please install and activate the "Revolution Slider" plugin to show the slides.

က်င္းပသည့္ကာလ

တေပါင္းလ(သို႔မဟုတ္)တခူးလျပည့္ေန႕မွ၁၀ရက္ၾကာက်င္းပၾကသည္။

က်င္းပသည့္နေရာ

စရိအန္ဂတအက္ဝါရီမူနိစ္ဝါရႊမ္မီဘုရားေက်ာင္း၊ ပီလိခရြာ၊ ေက်ာက္တန္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း။ 

ထူ့းျခားမှုမ်ား

ပါဝင္ၾကသူမ်ားသည္ပူေလာင္သည့္မီးေသြးခဲမ်ားေပၚတြင္လမ္းေလ်ွာက္ျခင္း၊ ေျခေထာက္ကိုဆိတ္နို႕ျဖင့္ေဆးေၾကာျခင္း၊ ေျခေထာက္ကုိနႏြင္းလိမ္းျခင္းတို႕ကိုျပဳလုပ္ၾကသည္။ ခရီးသြားမ်ားသည္ဖြံ႕ျဖိဳးေသာရန္ကုန္ျမိဳ႕ၾကီး၏ရွားပါးေသာရိုးရာကိုေတြ႕ျမင္နိုင္ပါသည္။

ရန္ကုန္ရွိဟင္ဒူဘာသာဝင္မ်ားမွက်င္းပျပီးျမန္မာနိုင္ငံရွိဟင္ဒူဘာသာဝင္မ်ားအတြက္အဓိကက်ေသာပြဲေတာ္အျဖစ္သတ္မွတ္နိုင္ပါသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ မတ္လတြင္စရိအန္ဂတအက္ဝါရီမူနိစ္ဝါရႊမ္မီဘုရားေက်ာင္း၌က်င္းပၾကျပီးပြဲေတာ္၏စိတ္ဝင္စားဖြယ္အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္႔ပူေလာင္သည့္မီးေသြးခဲမ်ားေပၚတြင္လမ္းေလ်ာက္ၾကသည္ကိုျမင္ေတြ႕နိုင္ပါသည္။ ထို႕ေနာက္ေျခေထာက္ကုိဆ္တ္နို႕နွင့္ေဆးကာနႏြင္းလိမ္းၾကပါသည္။ ပူေလာင္သည့္မီးေသြးခဲသည္မေကာင္းသည္မ်ားပေပ်ာက္ေစျပီးေကာင္းမြန္ေသာကံၾကမၼာပိုင္ဆိုင္ေစသည္ဟူေသာယံုၾကည့္မႈလည္းရွိၾကသည္။ ထိုပြဲေတာ္သည္ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိအနည္းငယ္ေသာရိုးရာပြဲေတာ္မ်ားထဲမွတစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ျပီးခရီးသြားမ်ားအတြက္ပိုမိုထူးျခားသည့္အေတြ႕အၾကံဳကိုရရွိေစနိုင္သည့္ပြဲေတာ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

မတ္လတြင္က်င္းပသောအျခားပြဲတော္မ်ား

ေမာ္တင္စြန္းဘုရားပြဲ

က်င္းပသည့္ရက္  – တေပါင္းလဆန္း(၈)ရက္ေန႔မွ လျပည့္ေန႔အထိက်င္းပ

က်င္းပသည့္ေနရာ – လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္၊ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အေနာက္ေတာင္ပိုင္း

က်င္းပသည့္ၾကာခ်ိန္ – (၈) ရက္

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

ေရႊနတ္ေတာင္ဘုရားပြဲ

က်င္းပသည့္ရက္ – တေပါင္းလဆန္း (၈) ရက္ေန႔မွ လျပည့္ေန႔အထိ

က်င္းပသည့္ေနရာ – ေရႊေတာင္၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး။

က်င္းပသည့္ကာလ –  (၈) ရက္

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

ရွင္ျပဳပြဲ

က်င္းပသည့္ရက္  – တပို႔တြဲႏွင့္တေပါင္းလမ်ားအတြင္း က်င္းပေလ့ရွိၿပီ းေႏြေက်ာင္း ပိတ္ရက္ မတ္လႏွင့္သၾကၤန္မတိုင္မီ ဧၿပီလမ်ားတြင္က်င္းပေလ့ ရွိသည္။

က်င္းပသည့္ေနရာ – တစ္နိုင္လုံး

က်င္းပသည့္ကာလ – (၂) ရက္

 
ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္