Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar

မွန်ပြည်နယ်အတွင်း ဖွင့်လှစ်ထားသည့် စားသောက်ဆိုင်များ

ကျိုက်ထိုမြို့နယ်

 • ရွှေကျိုက်ထိုစားသောက်ဆိုင်
 • ကောင်းလာဘ်စားသောက်ဆိုင်
 • ဘဲလေး စားသောက်ဆိုင်
 • ရွှေပလ္လင် စားသောက်ဆိုင်
 • Feel စားသောက်ဆိုင်
 • ရွှေအုန်းပင် စားသောက်ဆိုင်
  ပိုင်အိုနီးယား စားသောက်ဆိုင်
 • ပန်းရိုးမ စားသောက်ဆိုင်
 • M:2 စားသောက်ဆိုင်

ဘီးလင်းမြို့

 • အကောင်းကြိုက်
 • A.S စားသောက်ဆိုင်
 • ရွှေမျက်မှန် စားသောက်ဆိုင်
 • နွေငြိမ်းသာ စားသောက်ဆိုင်

သထုံမြို့

 • First Cafe Mountain စားသောက်ဆိုင်

ပေါင်

 • လူဝကြီး စားသောက်ဆိုင်

မော်လမြိုင်မြို့

 • ဘုန်းကြီး စားသောက်ဆိုင်
 • ကောင်းမြတ် စားသောက်ဆိုင်
 • ကောင်းသစ် စားသောက်ဆိုင်
 • New Style စားသောက်ဆိုင်
 • A.1 စားသောက်ဆိုင်
 • Thail Food စားသောက်ဆိုင်
 • သဘာဝ စားသောက်ဆိုင်
 • ရွှေဇီးကွက် စားသောက်ဆိုင်
 • Yoe Yar စားသောက်ဆိုင်

မုဒုံမြို့နယ်

 • ကောင်းသစ် စားသောက်ဆိုင်
 • ဝမ်းဒေါ်လာ  စားသောက်ဆိုင်
 • ရွှင်ပျော်ပျော် စားသောက်ဆိုင်

ချောင်းဆုံ

 • ရွှေကျွန်း စားသောက်ဆိုင်
 • ရေနဂါး စားသောက်ဆိုင်
 • Ever More စားသောက်ဆိုင်