Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန သတင်းလွှာ

သတင်းလွှာ

သတင်းလွှာ အတွဲ(၁) အမှတ် (၁)

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ မေလ (၂၆)ရက်နေ့ထုတ် သတင်းလွှာ အတွဲ(၁)၊ အမှတ် (၁)

Download

သတင်းလွှာ အတွဲ(၁) အမှတ် (၂)

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ သြဂုတ်လ (၁၉)ရက်နေ့ထုတ် သတင်းလွှာ အတွဲ(၁)၊ အမှတ် (၂)

Download