Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန သတင်းလွှာ

သတင်းလွှာ

သတင်းလွှာ အတွဲ(၁) အမှတ် (၁)

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ မေလ (၂၆)ရက်နေ့ထုတ် သတင်းလွှာ အတွဲ(၁)၊ အမှတ် (၁)

Download