Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar

နေပြည်တော်ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ

စဉ် မြို့နယ် ဟိုတယ်၊မိုတယ်၊တည်းခိုရိပ်သာအမည်
ဒက္ခိဏသီရိ Kempinski Hotel
ဒက္ခိဏသီရိ Golden Guest Hotel
ဒက္ခိဏသီရိ Thingaha Hotel
ဒက္ခိဏသီရိ Aureum Palace Hotel
ဒက္ခိဏသီရိ Mingalathiri Hotel
ဒက္ခိဏသီရိ M Gallery Naypyi By Sofitel
ဒက္ခိဏသီရိ Shwe San Eain Hotel
ဒက္ခိဏသီရိ Park Royal Hotel
ဒက္ခိဏသီရိ Grand Amara Hotel
၁၀ ဒက္ခိဏသီရိ Hotel Max (Naypyitaw)
၁၁ ဒက္ခိဏသီရိ Yadanar Theinga Hotel
၁၂ ဒက္ခိဏသီရိ Golden Myanmar Hotel
၁၃ ဒက္ခိဏသီရိ Hotel Amara
၁၄ ဒက္ခိဏသီရိ New Ayeyar Hotel
၁၅ ဒက္ခိဏသီရိ Rose Land Hotel
၁၆ ဒက္ခိဏသီရိ Famous Hotel
၁၇ ဒက္ခိဏသီရိ The Golden Lake Hotel
၁၈ ဒက္ခိဏသီရိ Hotel Golden Land
၁၉ ဒက္ခိဏသီရိ Hotel 101 (Thurizza Hotel)
၂၀ ဒက္ခိဏသီရိ Imperial Jade Hotel
၂၁ ဒက္ခိဏသီရိ Apex Hotel
၂၂ ဒက္ခိဏသီရိ Excel Capital Hotel
၂၃ ဒက္ခိဏသီရိ Star World Hotel
၂၄ ဒက္ခိဏသီရိ Myat Taw Win Hotel
၂၅ ဒက္ခိဏသီရိ Royal Naypyitaw Hotel
၂၆ ဒက္ခိဏသီရိ Oasis Hotel
၂၇ ဒက္ခိဏသီရိ Tungapuri Hotel
၂၈ ဒက္ခိဏသီရိ Nivana Hotel & Resort
၂၉ ဒက္ခိဏသီရိ Royal President Hotel
၃၀ ဒက္ခိဏသီရိ Zabuthiri Hotel
၃၁ ဒက္ခိဏသီရိ Myat Nan Yone Hotel
၃၂ ဒက္ခိဏသီရိ Man Myanmar Hotel
၃၃ ဒက္ခိဏသီရိ Hilton Nay Pyi Taw Hotel
၃၄ ဒက္ခိဏသီရိ Sky Palace Hotel
၃၅ ဒက္ခိဏသီရိ Horizon Lake View Resort Hotel
၃၆ ဒက္ခိဏသီရိ the Hotel Royal Aster
၃၇ ဒက္ခိဏသီရိ Emerald Palace Hotel
၃၈ ဒက္ခိဏသီရိ Vegas Hotel
၃၉ ဒက္ခိဏသီရိ Plam View Hotel
၄၀ ပုဗ္ဗသီရိ Hotel Shwe Gon Daing
၄၁ ပုဗ္ဗသီရိ San Chain Hotel
၄၂ ပုဗ္ဗသီရိ Jade Royal Hotel
၄၃ ပုဗ္ဗသီရိ Hsaung Thazin Hotel
၄၄ ပုဗ္ဗသီရိ Aye Chan Tha Hotel
၄၅ ပုဗ္ဗသီရိ Hotel Apple
၄၆ ပုဗ္ဗသီရိ Myat Thinzar Hotel
၄၇ ဥတ္တရသီရိ Jade City Hotel
၄၈ ဥတ္တရသီရိ Nga Laik Kan Thar Eco Resort
၄၉ ဇမ္ဗူသီရီ Jade Royal Hotel
၅၀ ဇမ္ဗူသီရီ Shwe Pyi Tan Motel
၅၁ ပျဉ်းမနား Thu Kha Myaing Motel
၅၂ ပျဉ်းမနား Thu Kha Soe Hotel