Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar

ရည်မှန်းချက်များ

 • ပြည်တွင်းပြည်ပဈေးကွက်ကို ထိရောက်စွာ ဖော်ဆောင်ခြင်းဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအား နိုင်ငံတကာခရီးသွားဒေသအဖြစ် မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ရန်။
  ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီများ နှင့် ခရီးသွားဧည့်သည်များ လုပ်ပိုင်ခွင့် အခွင့်အရေးများ ကို ကာကွယ်ပေးရန် နှင့် ၎င်းတို့ဘက်မှလည်း တာဝန်သိစိတ်ဖြင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်စေရန်။
  ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ၏ အရည်အသွေးနှင့် လုံခြုမှုကို အလေးပေးဆောင်ရွက်ရန်။
  ခရီးသွားလုပ်ငန်းနယ်ပယ်၏ စီမံခန့်ခွဲမှု တိုးတက်မှုကို အတူတကွ ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး မြှင့်တင်ရန်။
  ခရီးသွားလုပ်ငန်း ကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေပြီး အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများနှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ကို ဖန်တီးဆောင်ရွက်ရန်။
  နိုင်ငံတော်၏ ရေရှည် တည်တံခိုင်မြဲသော ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အခြေပြု ခရီးသွားလုပ်ငန်း နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးကို အလေးပေးသော တာဝန်သိ ခရီးသွားလုပ်ငန်းကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်။
  ဒေသခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ အသေးစား အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဒေသခံများအတွက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် နှင့် ရပ်ရွာအခြေပြု ခရီးသွားလုပ်ငန်း ကို ဖော်ဆောင်ရန်။
  ပြည်တွင်းပြည်ပ လေ့ကျင်သင်တန်းကျောင်းများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းနယ်ပယ် ကျွမ်းကျင်သူများမှ သုတေသနလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်